facebook3. Autogiromedgivande – Zoezi

3. Autogiromedgivande

Obligatoriska fält i denna import är ”Betalarnummer” samt ”Personnummer”/”Organisationsnummer”.

1. Gå till ”Inställningar” > ”Import” > ”Importera” > Typ=”Autogiromedgivande” > ”Välj fil” > Vad ska göras = ”Lägg in helt ny data”:

Autogiromedgivandensmport: Steg 1

2. Om filen inkluderar flera blad – välj vilken som ska importeras till kundregistret:

Autogiromedgivandensmport: Steg 2

3. Välj vilka kolumner som ska användas och hur de ska matchas, t.ex.:

Autogiromedgivandensmport: Steg 3

4. Ta del av information om hur många rader som kommer att importeras ur bladet:

Autogiromedgivandensmport: Steg 4

5. Eventuell avhämtning av filen med felrader till manuell justering:

Autogiromedgivandensmport: Steg 5

6. Viktigt att tänka på vid byte till vårt system är att avsluta eventuella betalärenden som ligger efter bytesdatum i det gamla systemet så att det inte skickas ut dubbelt (ett från oss och ett från föregående system).

Nu kan du utföra andra typer av importer:

Aktivitetskategorier;
Aktivitetstyper;
Anläggningar;
Behörigheter;
Betalsätt;
Grupper;
Gruppmedlemmar;
Inpasseringar;
Journalanteckningar;
Konton;
Kort/taggar;
Kostnadsställen;
Kundstatus;
Matcher;
Pass;
Produkter;
Resultat;
Resurser;
Roller;
Träningskort;
Tävlingsanmälningar.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.