facebook4. Produkter (inklusive träningskort) – Zoezi

4. Produkter (inklusive träningskort)

0. Förbered en fil med Prislista för import till ”Inställningar” – ”Försäljning”:


0.1. Träningskort: flytta alla rader till ett enskilt blad med träningskortsnamn. Obligatoriska fält i denna import:

 • – Namn (Text),
 • – Resursbokningstjänst (Text),
 • – Träningstillfällen (Tal),
 • – Presentkort (Ja/nej),
 • – Giltighetstid (Tal),
 • – Giltighetstyp (Day/Week/Month/Quarter/HalfYear/Year),
 • – Pris (Tal),
 • – Pristyp (OneTime/Day/Week/Month/Quarter/HalfYear/Year),
 • – Moms (Tal),
 • – Konto (Tal).

0.2. Resursbokningar: flytta alla rader till ett enskilt blad med produktnamn. Obligatoriska fält i denna import:

 • – Namn (Text),
 • – Resursbokningstjänst (Text),
 • – Pris (Tal).

0.3. Produkter: flytta alla rader till ett enskilt blad med produktnamn. Obligatoriska fält i denna import:

 • – Namn (Text),
 • – Pris (Tal),
 • – Moms (Tal),
 • – Konto (Tal).

1. Gå till ”Inställningar” > ”Import” > ”Importera” > Typ=”Kunder” > ”Välj fil” > Vad ska göras = ”Lägg in helt ny data”:

Produktmport: Steg 1

2. Om filen inkluderar flera blad – välj vilka som ska importeras till kundregistret:

Produktmport: Steg 2

3. Välj vilka kolumner som ska användas och hur de ska matchas, t.ex.:

Produktmport: Steg 3

4. Ta del av information om hur många rader som kommer att importeras ur bladet, t.ex.:

Produktmport: Steg 4

5. Eventuell avhämtning av filen med felrader till manuell justering:

Produktmport: Steg 5

6. För att importera nästa blad till försäljningsartiklar – börja om från Steg 1. Om det inte finns blad till försäljningsartiklar kvar kan du utföra Träningskortsimport andra typer av importen:

Aktivitetskategorier;
Aktivitetstyper;
Anläggningar;
Autogiromedgivanden;
Behörigheter;
Betalsätt;
Grupper;
Gruppmedlemmar;
Inpasseringar;
Journalanteckningar;
Konton;
Kort/taggar;
Kostnadsställen;
Kundstatus;
Matcher;
Pass;
Resultat;
Resurser;
Roller;
Träningskort;
Tävlingsanmälningar.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.