facebook5. Resurser – Zoezi

5. Resurser

0. Förbered en fil med kolumnnamn enligt mall från nya systemet.

1. Gå till ”Inställningar” > ”Import” > ”Importera” > Typ=”Resurer” > ”Välj fil” > Vad ska göras = ”Lägg in helt ny data”:

Resursimport: Steg 1

2. Om filen inkluderar flera blad – välj vilka som ska importeras till kundregister:

Resursimport: Steg 2

3. Välj vilka kolumner som ska användas och hur de ska matchas, t.ex.:

Resursimport: Steg 3

4. Ta del av information om hur många rader som kommer att importeras ur bladet:

Resursimport: Steg 4

5. Eventuell avhämtning av filen med felrader till manuell justering:

Resursimport: Steg 5

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.