facebookAffärssystemet – Zoezi

Affärssystemet

Zoezi uttalas ”So easy” och vår vision är att göra kundernas vardag så enkel det bara går vad gäller både administration, ekonomi samt kundvård av befintliga och potentiella kunder för att skapa förutsättningar för ökad tillväxt och mer nöjda kunder. Zoezi affärssystem används av ca 500 anläggningar runt om i landet och har omkring 500 000 användare i systemet så det är ett väldigt välanvänt och uppskattat verksamhetsstöd för inte minst träningsanläggningar av olika slag. Zoezi fick nyligen en utmärkelse som ett av Sveriges 50 snabbast växande teknikbolag och är idag Sveriges näst största aktör vad gäller system för fitnessbranschen.

Zoezi är en komplett ”allt-i-ett”-lösning för träningsanläggningar som bland annat kan innefatta hemsida med alla köp/boknings- och medlemsfunktioner direkt på hemsidan (inget separat bokningssystem behövs), bokningssystem för alla former av bokning såsom resursbokning (t.ex. PT-tider), gruppträningspass-bokning samt kursbokning. Stöd för inpassering (med taggar/kort eller mobiltelefon) m.m. Det är en enkel, användarvänlig och enhetlig upplevelse för både personal och medlemmar.  

Systemet automatiserar dessutom kundernas ekonomi i väldigt hög uträckning och all fakturering/autogirodragningar o.s.v. sker helt automatiskt samt att intäkter (och snart även kostnader) bokförs direkt utan att ni behöver kunna bokföring. Framöver kommer våra kunder inte ens att behöva ett separat bokföringssystem.  

En viktig del i vårt arbete är partnerskapet som vi skapar tillsammans med våra kunder. Dels vill vi lära oss av våra kunder och dess marknad samt jobba mot gemensamma mål så att vi utvecklar vår produkt i den riktning som gör att våra kunders vardag blir enklare och att deras tillväxtmöjligheter maximeras genom effektiva, innovativa och moderna verktyg. Inom detta partnerskap är kundnöjdhet helt centralt för oss och vi har bl.a. en mycket uppskattad support som har som mål att ni ska få svar samma dag som ni kontaktar dem oavsett kontaktkanal. Vi har även ett starkt onboardingteam som ser till att ni kommer igång på ett tryggt, strukturerat och bra sätt. Under onboardingen hanteras utbildningar, importer o.s.v.

Oktober 2021 lanserade vi en helt ny generation av Zoezi, en lösning som vi kommer att vara helt ensamma i branschen att kunna erbjuda och i vilken vi satt användaren ännu mer i fokus och skapat en riktigt modern lösning vad gäller både design, enkelhet och användbarhet. I denna nya plattform ger vi också kunderna, om de vill, möjligheten att slippa ha två digitala utsidor genom att hemsida och boknings-/affärssystemet är sömlöst integrerade med varandra. EN digital utsida för er verksamhet – för maximerad affärsutveckling med all funktionalitet på samma ställe för en mer enhetlig upplevelse och enklare för er att öka er affär.

Vi har även öppnat upp vår plattform genom ett fullskaligt API och en egen helt molnbaserad utvecklingsportal tillgänglig externt för att möjliggöra egna anpassningar och funktioner direkt i systemet utan att vi ens är inblandade – om man vill.

Vi har inga bindningstider eller uppsägningstider då vi tror på idén att kunderna vill stanna hos oss för att de gillar oss och vår lösning, inte för att de är formellt bundna till oss.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.