facebookAPI och Utvecklingsportal – Zoezi

API och Utvecklingsportal

Zoezi tillhandahåller, som en extra tjänst, ett fullskaligt API för extern tillgång till systemets bakomliggande tjänster och data från andra externa tjänster. Zoezi tillhandahåller också en komplett utvecklingsportal (developer.zoezi.se), vilken är själva plattformen för att hantera och utveckla så kallade “tillval” till Zoezi. Till plattformen finns ett gränssnitt för partners att logga in på och hantera de tillval som utvecklats mot Zoezi.

Ett tillval är en utökning av Zoezi affärssystem. Ett tillval kan vara allt från något som använder API:erna från en helt annan extern tjänst (t.ex. en webbplats) och bara gör saker mot Zoezi “i bakgrunden”. Det kan även vara ett tillval som adderar funktionalitet inne i Zoezi-systemet, såsom t.ex. en egen dashboard-komponent, en utökning på kund-/personalkort eller en utökning av medlemssidans funktionalitet. Det är alltså utökningar som gör att tillvalet ser ut att vara en helt integrerad del med Zoezis system utan att man behöver in i Zoezis källkod för att skapa ett sådant tillval. Om ett tillval kan vara av intresse för andra Zoezi-kunder, går det att tillgängliggöra för alla Zoezis kunder via för försäljning via vår tillvalsbutik inne i systemet och då går 70% av intäkterna för den försäljningen till den part som utvecklat tillvalet.

Innan ett tillval driftsätts går tillvalet igenom en granskningsprocess där Zoezi granskar och ser till så att tillval inte innehåller olämpliga delar eller på något sätt missbrukar alternativt felaktigt eller ineffektivt använder den access och de tjänster som partnern fått tillgång till. När Zoezi godkänt tillvalet går det att driftsätta detta.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.