post

2018-03-25 släpps den nya versionen

Nu på söndag 2018-03-25 uppdaterar vi alla system med nya fräscha funktioner. Samtliga funktioner kommer att finnas tillgängliga för samtliga kunder.
Import / export
Kunder, passtyper, kort, mm kan nu importeras och exporteras via Inställningar > Import. Det går att exportera data, uppdatera flera rader och sen importera den uppdaterade informationen. Detta förenklar om ni vill göra massändringar.
Lagerhantering
Det går att ange leverantör samt inköpspris för lagerförda varor. Lagerrapport har lagts till.
För att aktivera funktionen, välj ”Begränsat antal” på varje enskild produkt under Inställningar-> Försäljning ->Produkter. Därefter finns det möjlighet att fylla i inköpspris och leverantör. Under Statistik ->Rapporter finns sedan all information tillgänglig.
Förbättringar kring inpassering
Kör ni med Tidomat förinpassering kan nu nu köra Inpassering med kort/tagg + kod. Komplettera inpasseringen med kort med en fyrsiffrig kod som väljs av admin. Fungerar för både befintliga Tidomatcentraler och nya. Kontakta vår support för att aktivera funktionen!

Vi kör nu även igång pilotprojekt där vissa kunder kan öppna dörren via mobilen, håll utkik för mer information.

Flera förbättringar
+ Förbättringar av Min sida med mer information för medlemmarna. Medlemmen kan tex klicka på en inbokad aktivitet för att se mer information.
+För resurser, kunna hämta position från adress
+ Kunder/medlemmar kan hämta kalender och synka sina aktiviteter med sin mobil.
Kontakta vår support på 013-10 18 40 eller maila support@zoezi.se för mer information.
post

Sommarjobbare på Zoezis kontor

Under sommaren har vi på Zoezi haft extra hjälp av våra två sommarjobbare Hannes och Niklas. Båda studerar Innovativ programmering på universitetet i Linköping.

Hannes är 21 år och flyttade till Linköping från Jät utanför Växjö inför kursstarten sommaren 2015 och vill bli webbutvecklare efter sin kandidatexamen.

Niklas är 22 år och flyttade först till Norrköping från södra Stockholm 2014 och sedan till Linköping när han påbörjade samma kurs som Hannes 2015. Efter sin examen vill Niklas helst bli IT-arkitekt med inriktning på att effektivisera servrar.

Det var inför vårterminen 2017 som Hannes och Niklas fick kontakt med Zoezi då vi i samarbete med deras universitet erbjöd en grupp studenter ett projektarbete. Hannes och Niklas nappade och tillsammans med sex andra ägnade de därför delar av terminen åt att utveckla en electronapp som skulle slå ihop de befintliga chromeapparna i Zoezis affärssystem.

Projektet föll väl ut och båda killarna blev erbjudna sommarjobb för att dels implementera den nya funktionen och dels jobba på nya, kommande funktioner i Gymsystem.

Under snart två och en halv månad har Hannes utvecklat vår efterlängtade funktion med BankID som tillåter våra anslutna träningsanläggningar att använda elektronisk signering när deras kunder lämnar ett autogiromedgivande direkt i vår webbshop och en koppling till SPAR (Statens personadressregister) vilket kommer att underlätta och effektivisera kundregistreringen i Gymsystem.

Niklas har under samma tid ägnat sig åt utveckling och integreringen med hårdvaran som krävs för att använda kvittoskrivare i kassan, biljettfunktioner till gruppträningen och en streckkodsläsare. Innan han påbörjar sitt sista år på universitet nu i augusti ska han bli klar med en funktion som ger personalen i träningsanläggningarna möjlighet att skicka ut inbjudningar till träningspass till utvalda kundgrupper.

På frågan vad de tycker om sitt sommarjobb framhåller de båda att de gillar lokalerna i Tornby och flexibiliteten som präglar Zoezis företagskultur. Det är högt i tak och de erbjuds stor frihet och förtroende både vad det gäller arbetstider och ansvar inför sina arbetsuppgifter.

Vi är glada över att ha haft dem hos oss och önskar dem lycka till med sin kandidatexamen!

Läs mer om vad BankID och SPAR innebär via länkarna nedan.

https://www.statenspersonadressregister.se/

https://www.bankid.com/

 

post

Ny uppdatering ute nu!

Nu har vi släppt den senaste versionen av Gymsystem.

Rapporter. Det går nu att skapa egendefinierade rapporter av olika slag. Listor med kunder, linjediagram med intäkter över tid, stapeldiagram över när flest besöker anläggningen eller heatmap för när på året flest bokningar görs är några exempel. Det går att göra avancerade filter för att få ut exakt den information som man vill ha. Rapporterna nås via Statistik > Rapporter. De ”gamla” rapporterna finns kvar, men under Statistik > Specialrapporter.

Kundflikar. Samtliga flikar under Kunder > Sök går nu att ställa in. Med samma kraftfulla grund som i rapportdelen kan man nu få fram exakt de kunder man är ute efter och sen spara sökningen som en kundflik. Kundflikarna kan även flyttas genom att dra och släppa med musen. Om en av kundflikarna som finns med i standarduppsättningen är ointressant, så är det bara att ta bort den.

Webbshop – Logga in. Om man väljer att Logga in vid genomförandet av köp i Webbshoppen så loggar man nu verkligen in och förblir inloggad efter att köpet är genomfört.

 Kassa – kasta kvitto. Det finns nu möjlighet att välja att kasta kvittot istället för att använda e-postskrivare, skicka e-post eller SMS.

Medgivanden. Tydligare meddelande på kundkortet om medgivande är skickat eller ej. Det går nu även att nå behandlingshistorik för medgivande via kundkortets knapp Autogiro > Behandlingshistorik.

Hör av er till vår support Sebastian om ni har några frågor: support@zoezi.se, 013-101840.

 

post

Kalender i Gymsystem

Med en enkel knapptryckning under arbetsschemat på startsidan kan du påbörja den automatiska synkningen av dina inbokade gruppträningspass och PT-timmar från Gymsystem direkt till din elektroniska kalender. Efter den första inställningen uppdateras alla händelser automatiskt fortsättningsvis och du kan på ett bekvämt sätt se dina arbetsuppgifter tillsammans med dina privata kalendernoteringar. Välj om det ska synkas till Googlekalendern eller till någon av de övriga, tex kalendern i Outlook.

post

Infofilmer på Youtube

Nu finns korta videofilmer över 13 av funktionerna i Gymsystem på Youtube med steg- för steginstruktioner. Lär er hur ni ställer in en fakturapåminnelse, en resursbokning eller söker i behandlingshistoriken. Fler filmer kommer laddas upp löpande och vi kommer dessutom att lägga upp samtliga instruktionsfilmer på vår hemsida och i hjälpavsnittet ”? Hjälp”, högst upp till höger i er inloggning i affärssysstemets personalsida.

Gå vidare till Zoezi Youtube kanal >>

 

post

Senaste versionen av Gymsystem

I går släpptes den senaste versionen av Gymsystem till samtliga kunder. En lista på de nya funktionerna har gått ut via e-post. Vi har bl.a förbättrat köfunktionen, varningssystemet och erbjuder ihopslagning av månadsavgifter.

Sedan tidigare kan personal och kunder använda sig av Gymsystems köfunktion vid fullbokade pass. Kunden får en köplats med turordning in på passet vartefter andra kunder avbokar sig. Antalet bokningsbara platser och avbokningsregler ställs in under respektive aktivitet och under Inställningar. Nytt fr.om 2017-04-24 är att kunden ser vilken köplats de tilldelats.

När kunden uteblir från en bokad aktivitet kan personalen tillämpa Gymsystems automatiska varningssystem. Ställ in önskat antal varningar som utdelas med önskat antal dagars bokningsspärr som följd under Inställningar. Nytt är att spärrad kund kan köpa loss sin bokningspärr mot en avgift och att personalen kan lägga till egna varningar manuellt för annat än frånvaro. Personalen ser dessutom vilken typ av aktivitet och datum som genererat varningarna.

Gymsystem räknar sedan tidigare ut hur stor del av den första månaden som ska debiteras när en kund tecknar medlemsskap. Nu finns möjligheten att slå ihop den första betalningen med nästkommande månadsavgift.

Här kommer listan i sin helhet:

 + Varningar visas nu tydligare på kundkortet. Det går att se vilket pass som gav upphov till varningen och det går att manuellt lägga till en varning, eller att avskriva en varning

+ Det går nu att logga in även om man pga varningar blivit spärrad från passbokning. Man kan dock inte boka sig på pass.

+ Det går att köpa sig fri från en spärr. Detta ställs in under Försäljning > Produkter > Spärravgift gruppträning > Visa i webbshop.

+ Meddelandet som skickas till kunder när ett pass ställs in är nu inställningsbart

+ Det går nu att skicka SMS/mail även till de som står i kö på ett pass

+ Köplats visas för kunderna

+ Det går att avboka sig hela vägen tills ett pass börjar om man står i kö

+ På kundkortet kan man nu enkelt se vilka betalningar som hör ihop med ett träningskort. Det går även att se behandlingshistorik relaterad till betalning eller träningskort. Från vyn med betalningar kan man även skapa nästa kommande betalning för att på så sätt kunna ta betalt i förskott för ett löpande kort.

+ Möjlighet att från kundkortet skicka välkomstmail igen. Notera att om texten i välkomstmailet innehåller kundens lösenord så sätts kundens lösenord om (eftersom lösenord aldrig sparas i systemet).

+ När ett okänt inpasseringskort länkas med en kund så visas en större dialog med fler fält för att enklare kunna matcha med rätt kund

+ Det går nu att skicka mailet med faktura igen, genom en knapptryckning

+ Faktureringsavgift går nu att ställa in under Inställningar > Allmänt > Faktura

+ Möjlighet att länka direkt till en viss dag i schemat på medlemssidan genom att lägga till ?fromDate=2017-05-01 t.ex.

+ Rabatter och presentkort går att dölja i utcheckningen på medlemssidan

+ Beskrivning av resurs är nu i HTML-format istället för text

+ Det går nu att visa när ett kundkonto skapades i systemet på kundkortet eller i excelexport

+ Rabatter i kassan är nu en dialog där man kan välja bland de rabatter som finns, eller skriva in valfritt belopp

Kontakta vår support på 013-101840 eller support@zoezi.se om ni vill veta mer!

 

post

Förändringar val av betalsätt

Två förändringar gällande val av betalsätt

Det är många som har frågat om varför det inte går att välja ett specifikt betalsätt till en produkt/träningskort och hur man markerar en betalning som betald.Efter den senaste uppdateringen så har vi tagit bort möjligheten att ställa in en specifik betalmetod på en specifik produkt/träningskort. För att vi skulle kunna lansera vår nya smidigare och förbättrade webbshop så var vi tvungna att ta bort det eftersom det orsakade problem om man köper fler saker som är kopplade till två olika betalsätt. Detta är någonting vi håller på att jobba för fullt med för att få tillbaka för vi vet att många utav er önskar denna funktion. Men just nu så finns den inte kvar.

Vi har även tagit bort alternativet som fanns tidigare där man kunde markera en betalning med okänt betalsätt. För att använda sig utav olika betalsätt när du ska markera en betalning så behöver du först skapa nya betalsätt som du kan använda, det gör du via Inställningar > Allmänt > Ekonomi. Förslagsvis så döper man dom till Kontant manuellt eller Kortbetalning manuellt beroende på vad man vill ha. Detta behövs göras eftersom vi inte har koll på att ni verkligen har fått in pengar, så det hänger helt på er att veta om innan ni markerar en betalning som betald.

Kontakta oss om ni vill ha mer information på 013-101840 eller support@zoezi.se

/Supporten

 

post

Aktivitetsstöd via APN

Nu kan ni om ni tillhör en förening i av de 50 svenska kommunerna som är anslutna till aktivitetesstöd via APN (digital närvaroregistrering), få ut aktuell rapport direkt från Gymsystem. Information om deltagare, aktivitet och instruktör sammanställs för vald period i en xml-fil som ni sedan kan skicka in digitalt till APN och söka bidrag. Frågor om APN besvaras av deras egen support men vi bistår gärna med information om hur ni får ut filerna från vårt system. support@zoezi.se

post

Nyheter i webbshopen

Med den nya, transparenta webbshopen kan ni enkelt visa era produkter och passcheman även för de som ännu inte skapat ett användarkonto och köpt träningskort hos er. Kontaktuppgifter begärs först efter att produkt valts och lagts i kundkorgen vilket ger ett mer öppet intryck och bidrar till att rekrytera nya medlemmar och spontan försäljning.

Med den nya webbshopen så finns det nu även möjlighet att använda presentkort med specifik kod, så att man kan köpa presentkort och ge bort till en vän. Det finns även möjlighet att ha olika kampanjer och rabatter, där man ger potentiella kunder en unik kod som de själva kan använda direkt i webbshopen.

Sedan tidigare kan ni genom att kopiera en aktivitets url i adressfönstret länka till tex ett provapå-pass via er Facebooksida eller i annan media. Med den nya uppdateringen fungerar det att göra samma sak med produkter ni vill slå ett extra slag för också. När kunden klickar på länken hamnar de direkt i webbshopen eller i träningschemat.

post

Ny version ute nu

Nu är en ny version Gymsystem ute till alla kunder. Information ska ha gått ut till samtliga kunder så håll utkik i era inkorgar eller läs mer här.

Jag vill särskilt lyfta fram att webbshopen fått en större transparens som bidrar till merförsäljning och rekrytering av nya medlemmar eftersom de ser vad ni erbjuder redan innan de loggat in eller skapat användarkonto. Funktionen är egentligen likadan som innan men kontaktuppgifterna vilket leder till att ett användarkonto skapas, efterfrågas i ett senare skede av säljprocessen och ger ett mer inbjudande intryck. Förutom värdekort erbjuder vi nu också presentkort genom systemet och faktureringen har fått fler funktioner vad det gäller möjlighet att lägga till faktureingsavgift och en påminnelsefunktion som efterfrågats av våra användare. All personal har nu tillgång till Att-göra-listan som är användbar i ert dagliga arbete att leda och fördela arbetsuppgifter och gör post it-lappar överflödiga samt automatiskt meddelar den ekonomiansvariga om eventuella korrigeringar som behöver göras med misslyckade betalningar. Dessa nya funktioner och förbättringar och mer där till hittar ni i listan nedan. I vissa fall tillkommer en tilläggskostnad för nya funktioner. Kontakta vår support på support@zoezi.se eller ring 013-101840 om ni har några frågor eller vill veta vad som ingår i just ert abonnemang.

Webbshop och bokning. Webbshoppen är nu synlig även för oinloggade kunder. Det går att boka och betala utan att logga in. Alla köp och bokningar går nu genom en gemensam utcheckning. För att styra vilka betalsätt som ska få användas i webbshoppen hanterar ni det under  Inställningar > Allmänt > Ekonomi  väj betalsätt Betalsätt, Och klickar ur webbshop

Presentkort. Det går att sälja presentkort i kassa och webbshop. Koden står på kvittot och kan användas i kassa och webbshop.

Rabattkoder. Det går nu att ha rabattkoder och kampanjer i webbshoppen.

Faktureringsavgift. Det går att automatiskt lägga på en faktureringsavgift. Denna avgift hanteras under Inställningar > Försäljning > Produkter och så finnas det en produkt som heter fakturaavgift.

Påminnelse för obetalda fakturor och Autogiro. Det går att automatiskt skicka en påminnelse om faktura eller autogiro inte blir betald samt lägga på påminnelseavgift.

Värdekort. Värdekort får nu en giltighetstid (10 år, går att ändra i inställningar)

Förbättrad meny.  Produkter, träningskort mm har nu flyttat in under Inställningar > Försäljning

Inställningar har nu hamnat i flikar för bättre överblick under inställningar > allmänt.

Ny rapport Aktivitetsstöd på nätet (APN – komunalbidrag)

Begärnsa åtkomst av kassan. Möjlighet att begränsa åtkomst till kassa till vissa IP-nummer

Automatisk bekräftelse Kunna bekräfta betalningar automatiskt, kontakta support för att få det inställt.

E-post skickas nu även när resursbokningar avbokas/ombokas

Bokföring Konfigurerbart konto för kundfordringar och andra förbättringar kring den automatiska bokföringen. Hör av er om ni är intresserade av denna.

Att-Göra-Listan som ny modul. Nu finns det möjlighet att aktivera att-göra-listan för alla. Den används för att ge ekonomiansvarig uppgifter om något går fel. Den kan även användas för att lägga in andra uppgifter. Går att koppla till både ansvarig personal och aktuell kund. Aktivera funktionen under Inställningar > Moduler > Att göra.