facebookBehörigheter – Zoezi

Behörigheter

Finns redan i systemet under ”Inställningar” > ”Hantera behörighet” och går inte ändras utan en lista på dem väljs för varje roll (t.ex. Ägare, Instruktör, Administratör):

Send SMS;
Entry handling;
Schedule handling;
Show schedule;
Workout booking;
Workout attendance;
Show event log;
Create reports;
Show statistics;
Change payment;
Change payment status;
Confirm payment;
Create BGC file;
Credit payment;
Economy;
Load BGC file;
Refill value card;
Remove payment;
Repay value card;
Show payments;
Split payment;
Accounting;
Consent handling;
Checkout handling;
Resource booking;
Show resource bookings;
Change customer journal;
Show customer journal;
Show all ToDos;
Todo handling;
Show staffs;
Staff change self;
Training card handling;
Staff handling;
Show customers;
Send mail;
Admin;
Customer handling;
Settings;
Mark customer protected;
Get user data;
Remove customer;
Download customer register;
Show system cost;
Mailing handling;
Bank account;
EInvoice consent handling.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.