facebookDatatyp – Zoezi

Datatyp

Det finns i nuläget 41 datatyper att välja på. Det kan visas färre beroende på vilken funktionalitet som är påslagen i det aktuella systemet. Nedan visas en genomgång av de olika typerna:

Aktivitetstyp

Aktivitetstyper används för pass/aktiviteter. Exempelvis Spinning eller Yoga.

Beskrivning (Beskrivningen av aktivitetstypen).

Moms (Momssats för engångsbiljetter, exempelvis 6%).

Namn (Namn på aktivitetstypen).

Pris (Pris för engångsbiljett, inklusive moms).

SISU (Om aktivitetstypen klassas som utbildning inom SISU).

Sälj engångsbiljetter (Om engångsbiljetter ska tillåtas för aktivitetstypen).

Visa för kunder (Om aktivitetstypen är synlig för kunder).

Anläggning

Borttagen (Tid då anläggningen togs bort eller {null}).

Namn (Namn på anläggningen).

Skapad (Tid då anläggningen skapades).

Betalning

En betalning kan ses som en rad i en faktura. En betalning behöver inte betyda att något faktiskt betalts.

Bekräftad (Om betalningen bekräftats. Främst relevant för betalningar som skickats som faktura eller autogiro.).

Belopp (Totalbelopp inklusive moms).

Belopp exklusive moms (Belopp utan moms).

Betalare (Koppling till Kund som står som betalare).

Betald (Tid då betalningen betalats eller {null} om det inte skett).

Betalsätt (Koppling till Betalsätt som använts, eller är tänkt ska användas).

Betalvillkor (Antal dagars betalvillkor. Relevant för fakturor).

Från datum (För köp där tidsperiod är relevant, exempelvis köp av ett månadskort, annars {null}).

Förfallodatum (Datum då betalningen ska vara betald).

Kassakvitto (Kassakvitto om betalningen skapats i och med ett kassaköp. Annars {null}).

Moms (Momssats, t.ex. 25%).

Momsbelopp (Belopp som består av moms).

Namn (Namn på betalningsraden. Normalt sett namnet på produkten som köpts, tjänsten som bokats eller liknande).

Produkt (Koppling till Produkttyp).

Skapad (Tid då betalningen skapades. Detta är tiden då det preliminära betalningsobjektet skapas, inte när inbetalning sker eller när betalningen skickas).

Skickades (Tid då betalningen skickades. För fakturor och autogiro är det tiden då dessa skickas iväg. För andra betalsätt där betalning sker direkt är tiden samma som betald. Om betalningen endast är en preliminär betalning och inte har skickats är detta värde {null}).

Status (Något av värdena: pending, sent, paid, credited, failed).

Till datum (För köp där tidsperiod är relevant, exempelvis köp av ett månadskort, annars {null}).

Betalsätt

Betalsätt som finns tillgängliga.

Aktiv (Om aktivt).

Bild (Bild på betalsättet).

Namn (Namn på betalsättet).

E-post

Lista med dem e-post som skickats.

Kund (Kund som är mottagare av meddelandet).

Skickades (Tid då meddelandet skickades).

Ärende (Ärenderad).

Faktura

En faktura är antingen en vanlig faktura, e-faktura, en autogirofaktura eller en kreditfaktura.

Autogiro (Om detta är en autogirofaktura).

Belopp (Totalbelopp på fakturan).

Belopp exklusive moms (Beloppet exklusive moms).

Betalare (Koppling till Kund som är betalare).

Betald (Tid då fakturan betalades eller {null}).

Faktura (Om detta är en vanlig faktura).

Fakturanummer (Unikt nummer för att identifiera fakturan).

Förfallodatum (Datum då fakturan ska vara betald).

Krediterad (Tid då fakturan krediterades eller {null}).

Kreditfaktura (Om fakturan är en kreditfaktura).

Momsbelopp (Totala momsbeloppet för fakturan).

OCR-nummer (OCR-nummer som används för betalning).

Skapad (Tid då fakturan skapades).

Grupp

Grupper används för att gruppera kunder eller personal. Används inom tävlingsmodulen för lag.

Bild (Gruppens bild).

Namn (Gruppens namn).

Visa för kunder (Om gruppen ska visas för dess medlemmar).

Idrott

Idrotter används i tävlingsmodulen för att kategorisera olika tävlingar.

Bild (Bild på idrotten).

Namn (Idrottens namn).

Skapad (Tid när idrotten skapades).

Inpassering


En inpassering registreras varje gång någon går in genom en dörr eller registreras via närvarohanteringen.

Dörr (Aktuell dörr eller {null}. Koppling till Resurs).

Kund (Kund som gjorde inpasseringen).

Tid (Tid för inpassering).

Träningskort (Använt Träningskort).

Intresseområden

Intresseområden används för att låta kunder välja vad de är intresserade av.

Namn (Namn på intresseområde).

Kassa

Samtliga fysiska kassor som finns registrerade.

Anläggning (Kopplad Anläggning – om fleranläggningsstöd).

Namn (Namnet på kassan).

Kassakvitto

Varje köp i en kassa resulterar i ett kassakvitto.

Belopp (Totalbelopp på köpet).

CTUID (CTUID från kontrollenhet).

Kassa (Kassa som användes vid köpet).

Kod (Kod från kontrollenhet).

Kvittonummer (Unikt kvittonummer för kassan).

Personal (Personal som genomförde köpet. Koppling till Kund)

Skapad (Tid för köpet).

Kort/tagg

Kort/taggar används för passagehantering. En kund kan ha ett kort/tagg.

Kort-ID (Det unika ID som finns lagrat på kortet).

Skapad (När kortet skapades).

Kostnadsställe

Kostnadsställen används vid bokföring för att samla intäkter från flera produkter och tjänster till ett kostnadsställe.

Borttagen (Tid då kostnadsstället togs bort eller {null}).

Kod (Kod som identifierar kostnadsstället).

Namn (Namn på kostnadsstället).

Skapad (Tid då kostnadsstället skapades).

Kund

Kund är en datatyp som används för både kunder och personal.

Adress (Kundens adress).

Aktiv (Om kunden har ett träningskort som är aktivt).

Aktivt medlemskap (Om kunden har ett aktivt medlemskap).

Ansvarig (Koppling till Kund som är satt som ansvarig).

Bekräftad (Om kundkontot är bekräftat. Används oftast inte).

Bild (Bild på kunden).

Borttagen (Tid då kunden togs bort eller {null}. Observera att i princip all information om en kund tas bort när en kunds tas bort).

E-post (Kundens e-postadress).

Efternamn (Kundens efternamn. Används som namn för företag).

Felaktig e-post (Om kundens e-post är blockerad för att den är felaktig).

Födelsedatum (Kundens födelsedatum).

Företag (Om kunden ska ses ett företag)

Förnamn (Kundens förnamn. Används inte för företag).

Förändringsdatum (Datum då kundens konto senast ändrades).

Grupper (Lista med grupper kunden är medlem i).

Hemanläggning (Koppling till Anläggning som är kundens hemanläggning).

Intresseområden (Lista med intresseområden).

Kort/tagg (Koppling till Kort/tagg om kunden har ett sådant).

Kvinna (Om kunden är en kvinna).

Kön (Kundens kön).

Lista med träningskort (Lista med träningskort som kunden har).

Man (Om kunden är en man).

Medgivande (Om kunden har ett medgivande för autogirodragningar).

Medlemsnummer (Medlemsnummer).

Mobil (Mobiltelefonnummer).

Namn (Kundens fullständiga namn).

Personnummer (Personnummer eller organisationsnummer).

Position (Position, longitud, latitud).

Postnummer (Kundens postnummer).

Senaste inpassering (Tid för senaste inpassering eller {null}).

Skapad (Tid då kontot skapades).

Skuld (Summa av obetalda skulder).

Spärrad till (Datum till vilket kunden är spärrad för passbokning, eller {null}).

Stad (Kundens bostadsort).

Status (Lista med kundstatus).

Telefonnummer (Telefonnummer. Ej mobiltelefon).

Varningar (Antalet aktiva varningar som kunden har).

Ålder (Kundens ålder).

Övrig information (Övrig information som personal skrivit om kunden).

Kurs

Kurser. Om kursmodulen är aktiv.

Antal bokningar (Antal bokningar på kursen).

Borttagen (Tid då kursen togs bort eller {null}).

Lång beskrivning (Längre beskrivande text om kursen).

Produkt (Koppling till Produkttyp).

Sista avbokningsdag (Sista dag som det går att avboka).

Sista bokningsdag (Sista dag som det går att boka sig).

Skapad (Tid då kursen skapats).

Sluttid (Tid då kursen slutar).

Starttid (Tid då kursen startar).

Kursbokning

Bokningar till kurser. Om kursmodulen är aktiv.

Borttagen (Tid då bokningen togs bort eller {null} om aktiv).

Kund (Koppling till Kund som är inbokad).

Kurs (Koppling till Kurs som bokningen hör till).

Skapad (Tid då bokningen skapades).

Match

För tävlingsmodulen. Matcher i tävlingar.

Aktivitet (Koppling till Pass).

Domare (Lista med domare).

Lag (Lista med lag).

Matchen är färdigspelad (Om matchen är färdigspelad och har resultat).

Namn (Namn på matchen).

Resultat (Lista med resultat för varje lag).

Serie (Koppling till Serie).

Skapad (Tid då matchen skapades).

Pass

Pass används för alla typer av aktiviteter.

Aktivitetstyp (Koppling till Aktivitetstyp).

Anläggning (Koppling till Anläggning).

Antal bokningar (Antalet passbokningar

Antal deltagare (Antal närvarande deltagare).

Antal platser (Antal platser).

Beläggning (Uträknad beläggning i procent. Exempelvis ger ett pass som har 18 platser och 12 bokningar en beläggning på 66,7%).

Bokningsbar för kund (Om passet/aktiviteten är bokningsbar för kund).

Inställt (Om passet är inställt).

Intern notering (Intern notering på passet som bara personalen kan se).

Resurser (Lista med resurser. Koppling till Kund).

Sluttid (Passets sluttid).

Starttid (Passets starttid).

Passbokning

Passbokning används för bokningar till pass.

Kund (Koppling till bokad Kund).

Närvarande (Om kunden markerats som närvarande).

Pass (Koppling till Pass).

Skapad (När bokningen gjordes).

Träningskort (Koppling till Träningskort som använts).

Produktkategori

Produktkategorier används för att kategorisera produkter i den fysiska kassan.

Bild (Bilden på produktkategorin).

Namn (Namnet på produktkategorin).

Produkttyp

Produkttyp är basen för allt som säljs. Produkter, tjänster, kurser m.m.

Aktiv (Om produkten är aktiv).

Antal i lager (Antalet som finns kvar för försäljning).

Bild (Bild på produkten).

Bindningstyp (Bindningstyp. Något av Day, Week, Month, Year, Quarter, HalfYear eller {null}).

Bundet i

Förnyas automatiskt (Om kortet regelbundet förnyas automatiskt).

Giltig från (För periodkort, datum från vilket kortet är giltigt).

Giltig till (För periodkort, datum till vilket kortet är giltigt).

Giltighetstyp (Giltighetstyp. Något av Day, Week, Month, Year, Quarter, HalfYear eller {null}).

Giltigt i

Inköpspris (Inköpspris. Kan användas för att räkna ut lagervärde).

Kostnadsställe (Koppling till Kostnadsställe).

Lagervärde (Beräknat värde på lagret – inköpspris x antal i lager).

Leverantör (Leverantör av varan).

Moms (Moms, exempelvis 25%).

Namn (Namn på produkten).

Periodkort (Om kortet är ett periodkort).

Pris (Pris inklusive moms).

Pristyp (Typ av pris. Något av OneTime, Day, Week, Month, Year, Quarter, HalfYear).

Produktkategori (Koppling till Produktkategori).

Rabattkod (För rabatter).

Tillåter inpassering (För träningskort som tillåter kunden att göra inpasseringar).

Tillåter passbokning (För träningskort som tillåter kunden att göra passbokningar).

Träningstillfällen (Antal träningstillfällen som kortet tillåter. {null} om obegränsat eller ej relevant).

Typ (Kan anta olika värden: Värdekort, Passbokning, Rabatt, Öresavrundning, Presentkort, misc, Påminnelseavgift, Dröjsmålsränta, blockfee, Träningskort, Medlemskap eller {null}).

Resultat

För tävlingsmodulen. Resultat för ett lag i en match.

Felaktigt resultat (Koppling till Typ för ogiltigt resultat).

Match (Koppling till Match).

Resultat (Resultatet. För en fotbollsmatch som slutat 3-1 kan detta vara 3. För ett löplopp kan detta vara löptiden).

Tävlingsanmälning (Lag eller anmälan kopplad till resultatet. Koppling till Tävlingsanmälning).

Resurs

Resurser kan vara lokaler, platser, dörrar m.m.

Namn (Namnet på resursen).

Position (Resursens position).

Resursbokning

Resursbokning är en bokning av en resursbokningstjänst. Om resursbokningsmodulen är påslagen.

Anläggning (Koppling till Anläggning som bokningen gäller).

Avbokad (Tid då bokningen avbokades eller {null}).

Bekräftad (Om bokningen är bekräftad).

Extraresurs (Extraresurs kopplad till tjänsten. Koppling till Kund).

Kund (Koppling till Kund som är inbokad).

Längd (Längd på bokningen i minuter).

Notering (Intern notering på bokningen).

Närvarande (Om kunden markerats som närvarande).

Personal (Personal som utövar tjänsten. Koppling till Kund).

Pris (Pris på bokningen, inklusive moms).

Service id (Resursbokningstjänstens id).

Skapad (Tid då bokningen skapades).

Tid (Tid då bokningen startar).

Tjänst (Koppling till Resursbokningstjänst).

Resursbokningstjänst

Resursbokningstjänster. Exempelvis Massage, PT, Lokalbokning.

Aktiv (Om tjänsten är aktiv).

Bekräfta manuellt (Om bokningar måste bekräftas av personalen).

Beskrivning (Kort beskrivning av tjänsten).

Extraresurser (Extraresurser, av vilka en väljs vid bokning. Koppling till Kund).

Lång beskrivning (Längre beskrivning av tjänsten).

Namn (Namn på tjänsten).

Resurser (Personal eller resurser som går att boka. Koppling till Kund).

Valfria resurser (Valfria resurser, som kan väljas vid bokning. Koppling till Kund).

Visa för kunder (Om tjänsten ska visas för kunder).

Serie

För tävlingsmodulen. Serie/division kan vara Allsvenskan, Division 1, Division 2 osv.

Klass (Koppling till Tävlingsklass).

Namn (Namn på serien).

Skapad (Tid då serien skapades).

SMS

Meddelanden skickade till kunder som SMS.

Mottagare (Koppling till Kund som tagit emot meddelandet).

Personal (Personal som skickade meddelandet. Koppling till Kund).

Skickad (Tid då meddelandet skickades).

Status

Kundstatus.

Namn (Namn på status).

Träningskort

Träningskort, abonnemang.

Aktiv (Om kortet är giltigt).

Betalsätt (Betalsätt som används för kommande betalningar. Koppling till Betalsätt).

Betalvillkor (Antal dagars betalvillkor. Används för kommande betalningar av typ faktura).

Giltigt från (Datum från vilket kortet är giltigt).

Giltigt till (Datum till vilket kortet är giltigt. {null} om inget slutdatum satts än).

Gånger kvar (Antalet träningstillfällen kvar. {null} för kort som tillåter obegränsat antal träningstillfällen).

Kund (Koppling till Kund som innehar träningskortet).

Pris (Pris på träningskortet inklusive moms).

Skapad (När kortet skapades).

Träningskortstyp (Koppling till Produkttyp).

Typ för ogiltigt resultat

För tävlingsmodulen. Används för att kunna rapportera WalkOver, Diskvalificerad och liknande.

Namn (Namn på ogiltiga resultat).

Tävling

En tävling har en eller flera spelklasser som i sin tur har en eller flera serier.

Anmälan öppnar (Datum då anmälan öppnar).

Beskrivning (Beskrivning av tävlingen).

Idrott (Koppling till Idrott).

Namn (Namn på tävlingen).

Publik anmälan (Om anmälan är publik eller enbart kan göras av personal).

Sista anmälningsdag (Datum för sista anmälan).

Skapad (Datum när tävlingen skapades).

Slutdatum (Datum för slut på tävlingen).

Startdatum (Datum för start av tävlingen).

Visa för kunder (Om tävlingen ska visas för kunder).

Tävlingsanmälning

En tävlingsanmälan för anmälan till en tävling.

Grupp (För lag, koppling till Grupp. För individuell anmälan {null}).

Klass (Koppling till Tävlingsklass).

Namn (Namn på tävlingsdeltagare. Normalt sett samma som namnet på gruppen eller namnet på kunden).

Serie (Koppling till Serie).

Skapad (Tid då anmälan gjordes).

Tävlingsklass

En tävling består av en eller flera tävlingsklasser.

Anmälningsavgift (Koppling till Produkttyp).

Max antal anmälningar (Max antal anmälningar).

Minst antal medlemmar per lag (Minst antal medlemmar som krävs).

Namn (Namn på klassen).

Pris (Kostnad för anmälan, inklusive moms).

Seriespel (Om det är frågan om seriespel).

Skapad (Tid då tävlingsklassen skapades).

Tävling (Koppling till Tävling).

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.