facebookInställningar för MyBusiness Easy – Zoezi

Inställningar för MyBusiness Easy

För att anpassa hemsidan (medlemsportalen) via Zoezi MyBusiness Easy v.8.4.:

1. Öppna vänstermeny ”Inställningar”

2. Välj ”Medlemssidan”

3. Justera färger, bilder, texter, länkar till sociala medier, m.m.: