facebookInställningar för MyBusiness Easy – Zoezi

Inställningar för MyBusiness Easy

För att anpassa hemsidan (medlemsportalen) via Zoezi MyBusiness Easy v.8.4.:

1. Öppna vänstermeny ”Inställningar”

2. Välj ”Medlemssidan”

3. Justera färger, bilder, texter, länkar till sociala medier, kategorier som ska visas via ”Gå med” och ”Shoppa”, m.m.:


👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.