facebookFiltrering – Zoezi

Filtrering

Filtrering minskar datamängden till just den tidsperiod man är intresserad av och man kan ställa in andra krav som gör att endast den data man vill ha med kommer med.

Filtrera på tid

Om man kryssar i att filtrera på tid så måste det finnas en egenskap för datatypen som har med tid att göra. Exempelvis när den skapades, när en bokning gjordes, när en betalning blev betald eller liknande. Man får sen välja om man vill ange ett exakt tidsintervall, exempelvis en viss specifik månad, eller om man vill ange en tidsperiod som är relativ tidpunkten då rapporten visas, som t.ex. förra månaden, förra året, nästa år.

Här visas ett exempel på en lista med passbokningar där passen startade under förra månaden:

personal

Filtrera på egenskap

personal

Egenskapfiltrering är ett avancerat verktyg som möjliggör att få fram exakt det man söker. Här är ett exempel på en lista med Passbokning där man vill få fram samtliga bokningar där kunderna är kvinnor.

personal

I följande exempel har man även lagt till villkoren att kvinnan ska vara äldre än 30 och att hon ska vara yngre än 40, dvs man har gjort en sökning på kvinnor mellan 30 och 40 år.

personal

I exemplet ovan används “Alla” för samtliga tre villkorsrader. det betyder att samtliga måste vara uppfyllda. Om vi istället skulle ändra “Alla” till det andra alternativet “Någon”, så räcker det med att något av villkoren stämmer.

personal

I exemplet ovan så vill vi få fram samtliga kvinnor som antingen är under 30 eller över 40, dvs vi exkluderar alla mellan 30 och 40 från sökningen.

I exemplet ovan har vi filtrerat på Förnamn och vill bara ha med de som har “an” i förnamnet. Det betyder att “Anna” eller “Bengan” får vara med, men inte “Jörgen” eller “Helen”.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.