facebookFlex: Hantera din sidas innehåll – Zoezi

Flex: Hantera din sidas innehåll

Det här är nog den viktigaste delen att få grepp om för att verkligen känna sig bekväm i att publicera nytt innehåll på webbplatsen. När några sjyssta sidor finns på plats är det lätt att kopiera och klistra in innehåll och grafiska element för att snabba upp arbetet.

Byggstenarna

De absolut mest grundläggande byggstenarna i MyBusiness Flex är komponenterna. Komponenter är block som kan placeras in i önskad ordning på dina sidor. De komponenter som utgör sidans layout heter RadlayoutRad och Kolumn. Med dessa kan man åstadkomma de flesta typer av utseenden.

Radlayouten är en behållare som ska innehålla rader och dessa ska i sin tur innehålla kolumner. Lite som ett rutnät.

Varje radlayout kan ha ett obegränsat antal rader och rader kan ha ett obegränsat antal kolumner.

Men kolumnsystemet är indelat i 12 grundbredder, därför har man sällan fler än 12 kolumner i en rad, vanligast är ca 1 – 3 stycken.

Det betyder att om man vill ha en kolumn som täcker hela sidans bredd, så anger man kolumnbredden 12.

Vill man istället ha två lika breda kolumner så skapar man två kolumner med vardera bredd om 6.

Ett annat vanligt exempel är att man vill ha en bred innehållskolumn och en smalare bildkolumn, då kan du t.ex. testa dig fram med två kolumner där den breda har bredden 8 och den smala 4.

Kolumner kan innehålla ytterligare en radlayout, och du kan därmed få flera kolumner och rader i en kolumn.

En sida är därför ungefär som ett träd. Som stam finner du själva sidan och sidans översta radlayout. Därifrån sticker det ut grenar i form av rader som i sin tur har fler små grenar i form av kolumner och deras innehåll blir ungefär som bladen.

Kopiera och klistra in

En annan viktig del i ett effektivt arbetet med innehållet är att kunna duplicera layout-mönster som du tidigare har skapat.

Varje komponent har en kopiera- och en klistra in-knapp. Du ser direkt i knappen vad du kopierar och klistrar in. Värt att tänka på är att funktionen för att klistra in, ersätter den markerade komponenten (vilket står vid knappen).

Det är ingen fara om du t.ex. klistrar in mot en tom komponent, annars bör du skapa en komponent av samma typ som den du kopierat för att sedan klistra in och ersätta den.

De två vanligaste scenariona är att du t.ex. vill kopiera en bild eller textblock, eller ett helt designmönster med rader och kolumner.

Synlighet

På element justeras via flik ”Avancerat”:

Fler komponenter

Det finns möjlighet att lägga till en ny komponent i en tom komponent via knapp ”+” eller ersätta en av befintliga via den första fliken under komponentvyn:

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.