facebookFlex-sidor: Skapa nya sidor, Navigera och hitta sidor, Omredigera – Zoezi

Flex-sidor: Skapa nya sidor, Navigera och hitta sidor, Omredigera

Flik ”Sidor” används för att skapa nya sidor samt hitta och justera både namn och omredigering.

Skapa nya sidor:

  1. Gå till meny ”Sidor” i redigeringsvyn.

2. Tryck ”+” för att lägga till en ny sida.

Navigera och hitta sidor

Går via sökrutan i samma vyn:

1. Mata in text

2. Klicka på aktuella sidan i listan för att öppna den

3. Klick på rubrikraden för att öppna och justera:

  • sidenamn
  • omredigering
  • beskrivning

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.