facebookFörsäljning för annat företag som påverkar bolagets ekonomi – Zoezi

Försäljning för annat företag som påverkar bolagets ekonomi

Om du  önskar sälja produkter för ett annat företag får du vara medveten om att det kommer att påverka bolaget som säljer produkterna. 

1. Förslagsvis läggs produkterna in med specifika produktnamn, samt ett specifikt bokföringskonto för att kunna hålla koll på det och stämma av i bokföringen.

2. Lägg sedan till produkten

Exempel nedan:

3. Sälj som vanligt.

4. Skapa en rapport där all viktig information finns:

5. Underlaget som tas ut via denna rapport, kan det bolag man säljer åt, använda som underlag för att fakturera bolaget er som säljer.

Bolaget som säljer bör då boka in partnerkostnaden på ett eget kostnadskonto så att de kan stämma av så att det kostnadskontot inte överstiger intäktskontot.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.