facebookFörsäljning som inte påverkar företagets ekonomi – Zoezi

Försäljning som inte påverkar företagets ekonomi

Denna del av manualen fungerar bara om den förening/företag du förmedlar försäljning till är momsbefriad, eftersom kvittounderlag och liknande inte kommer att innehålla moms.

1. Gå till ”Inställningar” > ”Allmänt” > fliken ”Ekonomi”, scrolla ner till ”Kontoplan” och lägg till konto:

2. Gå sedan till ”Inställningar” > ”Försäljning” och välj flik för den typ av produkt/träningskort eller liknande som du vill lägga till. Klicka ”Lägg till” och namnge produkten så det är tydligt att man inte kommer köpa produkten av företaget utan av t.ex. föreningen. Momsen ska vara 0% och på bokföringskonto väljs ”Övriga kortfristiga skulder”. Se exempel nedan:

3. Nu kan kunderna börja köpa produkten.

4. Efter försäljning av produkten skapas bokföringsposter som ser ut ungefär så här (beroende på med vilket betalsätt kunden köpte det):

Informationen förs över till huvudbokföringen på samma sätt som all annan försäljning.

5. Gå sedan in och skapa en rapport där det filtreras fram på betalning, tex förra veckan, och på de produkter som ni säljer för någon annan. I vårt exempel blir rapporten enligt nedan:

Spara rapporten för framtida behov och gör sedan avstämning varje vecka och betala ut till föreningen det belopp som finns i rapporten. 

6. Själva utbetalningen till föreningen måste bokföras manuellt, men kan använda ovannämnda rapport som underlag och bokföras på detta sätt (om pengarna betalas ut från bank och rapporten säger 400kr):

Kontot 2890 kan alltid stämmas av mot hur mycket man är skyldig föreningen, och kan så klart tömmas oftare eller med större mellanrum. 

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.