Träningskort

Kan en kund själv avbryta/säga upp avtalet/medlemskapet?

Nej. Det görs av de som är administratörer i systemet.