facebookFlex-grundinställningar: Varumärke (logotyp), Färger, Typsnitt  – Zoezi

Flex-grundinställningar: Varumärke (logotyp), Färger, Typsnitt 

För att komma igång med din nya webbplats börjar vi med att anpassa din sidas profil.

Identitet:


Hemsidans namn (som visas endast för redigerare i listan på hemsidor som kopplade till systemet)
Titel i webbläsaren
Favicon (ikon som ska visas bredvid hemsidetitel i webbläsaren)
Visa sidfot
Grundfärger (Tips: Hitta färg på webbplats):

 • Primärfärg (bakgrundsfärg för knappar och filtrar på standardkomponenterna)
 • Sekundärfärg
 • Accentfärg
 • Varningsfärg (för obligatioriska fält som ska bli ifyllda)
 • Informationsfärg
 • Felfärg (används även för ”Avboka”-knappar)
 • Succéfärg (för sådana knappar som ”Bekräfta köp och boka”)
 • Färg på text som skrivs på primärfärg
 • Färg på hemsideredigeraren

(Läs här om att anpassa färger även på element)

Cookie-dialog
Google Tag Manager code

Typsnitt för olika rubriknivån, stycketext, menytext

Komponentinställningar

(det går även att ange individuella inställningar för varje komponent – läs mer här)

Avancerat:

 • Domännamn (om ni önskar att koppla eget/egna domännamn när det blir dags att go live)
 • Redigera Stilmall (CSS) (css-klass fylls i sedan för aktuella komponenten via fliken med dess avancerande inställningar)

Tips: css 

 • Redigera HTML-kod som infogas i slutet av <head>

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.