facebookGruppering – Zoezi

Gruppering

Gruppering innebär att alla rader i en rapport grupperas ihop baserat på en vald egenskap. Välj exempelvis en rapport på samtliga betalningar och sedan gruppera på produkt och kommer då få totalsumman för varje produkt:

Egenskaper i resultat

För listor välj och justera vilka kolumner som ska finnas i rapporten, t.ex.:

Ordningen på dessa går att välja genom att dra med musens och släppa för att flytta egenskaper. I exemplet nedan har man klickat på ”Kund > E-post” och är på väg att flytta det:

När egenskaper väljs går det att söka genom att börja skriva namnet på den egenskap man söker. Se exempel här:

För datatypen ”Kund” kan förutom de egenskaper som listas i det här dokumentet även de egna fälten som lagts till under ”Inställningar” > ”Kundinformation” användas.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.