facebookInkasso – Zoezi

Inkasso

 1. 1. För att inkasso ska fungera så behöver ”Fakturapåminnelse” via vänstermeny ”Tillvalsbutik” vara påslaget, samt vår partnertillval ”Profina”, som är själva inkassobolaget som tar hand om inkassoärendet.
 2. 2. När tillvalen är startade så kan man gå under ”Inställningar” > ”Hantera behörigheter” och på de roller välja att lägga till Inkasso.
 3. 3. De som får den behörighet får nu en knapp på varje betalning som heter “Markera (autogiro-)faktura för inkasso”.

  Det går att markera för inkasso såväl
  3A. Fakturor (”Ekonomi” > ”Fakturor” > ”Fakturor”) som
  3B. misslyckade Autogirodragningar (kan hittas via ”Ekonomi” > ”Autogiro” > ”Bekräfta betalningar” > ”Misslyckade”).

  Klickar man på den så skickas ärendet till inkasso:

4. Det går även skapa, visa och spara en rapport för sammanställning av allt som är skickat genom filtrera enligt:

Inkassoärendet kostar inte er som företag något så länge ni inte drar tillbaka ärendet.

5. Dra tillbaka ärendet gör man på samma sätt som man markera de för gå till inkasso:

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.