facebookAnvändning – Zoezi

Användning

Öppna kassan 

För att kunna börja sälja varor i kassan måste den vara öppnad.

Om det endast finns en kassa:

 1. Gå till Kassa
 2. Du ombeds fylla i beloppet i växelkassan. Det är summan av alla kontanter som finns i kassalådan. Beloppet från senaste stängning
 3. Tryck på Ok

Om det finns flera kassor:

 1. Gå till kassa
 2. Välj vilken kassa du vill öppna
 3. Du ombeds fylla i beloppet i växelkassan. Det är summan av alla kontanter som finns i kassalådan.
 4. Tryck på Ok

Kassan är nu öppnad och kan börja användas.


Nytt köp 

Ett köp kan antingen vara anonymt eller kopplat till en kund. Fördelen med att koppla köpet till en kund är att det då går att få bättre statistik på en kunds tidigare köp. För ett anonymt köp krävs att en kvittoskrivare är konfigurerad.

Genom att klicka på en vara en gång så läggs den i listan över vad som ska ingå i köpet. Om man klickar en gång till ökas antalet av den varan. För att ta bort en vara klickar man på den lilla soptunnan till höger om totalsumman.

För att genomföra ett anonymt kontantköp:

 1. Öppna kassan
 2. Tryck på den produkt som ska köpas
 3. Tryck på betala

Ett kvitto skrivs ut och betalningen registreras i kassaregistret.

Kontantfaktura

Normalt sett används inte kontantfakturor. Men i de fall där det av någon anledning inte gick att skapa kassakvitton så kommer istället en kontantfaktura behöva skapas. För att en kontantfaktura ska vara giltig behöver kunden vara identifierbar. Därför kommer en dialog upp där ett antal fält måste fyllas i. Längst ner i kassan syns en lista på de betalningar som genomförts – men en kontantfaktura behöver skapas.


Betala en kunds skuld 

En kund som har en skuld eller kommande betalning kan betala den i kassan.

 1. Öppna kassan
 2. Välj kund
 3. Till höger dyker nu kundens obetalda eller kommande betalningar upp
 4. Välj den betalning som ska betalas
 5. Tryck på betala


Återköp

För att genomföra ett återköp på en tidigare köpt produkt:

 1. Öppna kassan
 2. Välj kund
 3. Tryck på den vara som ska återköpas
 4. Fyll i belopp som ska betalas tillbaka. Varans listpris står förifyllt, men kan ändras.
 5. Tryck på Återbetala

Om flera produkter av samma sort ska återbetalas måste totalsumman fyllas i. (För ett återköp av 2 st Coca Cola a 15 kr fylls därför 30 kr i).


Växelkassa

För att se hur mycket kassaregistret anser borde finnas i kassan, tryck på Växelkassa. Om beloppet inte skulle överensstämma med vad som faktiskt finns i kassalådan, ändra beloppet och tryck på Ok.

Det är viktigt att beloppet stämmer innan kassan stängs för dagen. Innan stängning av kassan ska därför växelkassan justeras till det belopp som lämnas kvar i kassalådan. Det beloppet står sen förifyllt när kassan öppnas nästa gång. Ingående och utgående växelkassa går även att utläsa i X- och Z-dagrapporterna.

Stänga kassa

Vid stängning av kassan genereras en Z-dagrapport där försäljningen summeras. Normalt ska en sådan rapport genereras per dag eller arbetspass. Kassan kan ställas in så att den stängs automatiskt vid midnatt.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.