facebookKomponenter – Zoezi

Komponenter

Standard dashboards inkluderar båda snabbknappar och interaktiva tabeller:

  • – Schema (lägg till och justera arbetsschema, aktiviteter, samt boka/omboka/avboka);
  • – Ekonomi* (”Bekräfta fakturor / autogiro” + ”Pågående utbetalningar” + ”Historiska och kommande betalningar”);
  • – Reception (”Inpasseringar” + ”Dagens aktiviteter” + ”Nästa aktivitet” + ”Lägg till ny kund” + ”Lägg till ny grupp” + ”Ny aktivitet” + ”Öppna kassa”) – gäller hela anläggningens aktiviteter;
  • – Instruktör (”Din nästa aktivitet” + ”Alla kommande aktiviteter” + ”Schema” + ”Lägg till ny kund” + ”Lägg till ny grupp” + ”Ny aktivitet”) – kan bl.a. göras Inställningar kring varning om få deltagare;
  • – Gruppträning (”Alla aktiviteter” + ”Schema” + ”Lägg till ny kund” + ”Lägg till ny grupp” + ”Ny aktivitet”).

*Under ”Ekonomi” finns även dashboard ”Ekonomi – kontroll”: knappen ”Lägg till affärshändelse” (en manuell bokföringspost kopplad till en intäkt) och komponenterna ”Attestera inkomster” (samlar alla bekräfta-knappar för faktura, autogiro och misslyckade autogiro till ett ställe för att ha snabbt överblick och förhandsgranska) och ”Utbetalningar” (på gång: de som skickats för utbetalning men än inte betalats ut).  

Anpassa alla dem vid behov eller skapa nya utifrån mallar!


Ytterligare valbara komponenter:

Senaste inpassering (info från förvalda kundfälten, bild, länk till kundkort, listor på aktiva medlemskap, träningskort, kommande bokningar, skulder och inpasseringar).
Manuell inpassering (kan anges dörr och kund).
Kommande resursbokningar (tabell med detaljer om kommande tjänstebokningar för önskade antal timmar framåt, samt alla eller ”Visa endast mina”).

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.