facebookKomponenter – Zoezi

Komponenter

Standard dashboards inkluderar båda snabbknappar och interaktiva tabeller:

  • – Schema (lägg till och justera arbetsschema, aktiviteter, samt boka/omboka/avboka);
  • – Ekonomi (”Bekräfta fakturor / autogiro” + ”Pågående utbetalningar” + ”Historiska och kommande betalningar”);
  • – Reception (”Inpasseringar” + ”Dagens aktiviteter” + ”Nästa aktivitet” + ”Lägg till ny kund” + ”Lägg till ny grupp” + ”Ny aktivitet” + ”Öppna kassa”) – gäller hela anläggningens aktiviteter;
  • – Instruktör (”Din nästa aktivitet” + ”Alla kommande aktiviteter” + ”Schema” + ”Lägg till ny kund” + ”Lägg till ny grupp” + ”Ny aktivitet”) – kan bl.a. göras Inställningar kring varning om få deltagare;
  • – Gruppträning (”Alla aktiviteter” + ”Schema” + ”Lägg till ny kund” + ”Lägg till ny grupp” + ”Ny aktivitet”).

Under ”Ekonomi” finns även dashboard ”Ekonomi – kontroll”: knappen ”Lägg till affärshändelse” (en manuell bokföringspost kopplad till en intäkt) och komponenterna ”Attestera inkomster” (samlar alla bekräfta-knappar för faktura, autogiro och misslyckade autogiro till ett ställe för att ha snabbt överblick och förhandsgranska) och ”Utbetalningar” (på gång: de som skickats för utbetalning men än inte betalats ut).  

Anpassa alla dem vid behov eller skapa nya utifrån mallar!