facebookKurser – Gymsystem

Kurser

För att skapa nya kurser eller justera befintliga:

1. Gå till ”Kurser” (funktionen aktiveras via menyflik ”Tillvalsbutik”) > ”Kurser” > ”Lägg till ny kurs” > ta gärna del av infotexter och tooltips (markerade med ”!”) om du behöver mer information vid ifyllning > ”Lägg till”:

Kurstilläggning

2. För att justera/kopiera/inaktivera (flytta till flik ”Historik”) en kurs använd motsvarande knappar vid den aktuella kurs.

3. För att göra en kurskategori synlig/osynlig eller flytta upp/ner menyfliken på medlemsidan använd knapparna under ”Kurser” > ”Kurskategorier” > aktuella kurskategorin.

>