LOK

Allmänt

För att från KIT kunna rapportera aktiviteter för APN eller LOK måste man först och främst starta respektive modul. Dessa finns att hitta under Inställningar > Hantera moduler. Sök där upp “APN” eller “LOK-stöd”. Kontakta support på Zoezi om du inte hittar modulerna i listan.

För att få APN/LOK-stöd krävs det att man redovisar aktiviteterna som äger rum inom föreningen. När respektive modul är igång går detta att göra i KIT under Statistik, varpå man där väljer antingen “Kommunalt bidrag (APN)” eller “Statligt bidrag (LOK)”. Observera att inte alla kommuner har stöd för APN, kontakta din kommun eller kolla på https://aktivitetskort.se/ efter din kommun i listan.

LOK

Vad betyder knapparna?

Hämta

Här hämtas aktivitetskorten ut (JSON-fil), vilka utgör underlagen till sammanställningen. Dessa kan komma att behöva hämtas om Riksidrottsförbundet kräver att kontrollera det som lästs in manuellt genom sammanställningen.

Skicka till IdrottOnline

Här flyttas alla aktiviteter, med all information, över till IdrottOnline när man trycker på knappen. Alla aktiviteter finns då i IdrottOnline (samt alla medlemmar) och då använder LOK-rapporten denna information så att man inte behöver föra över några siffror manuellt. Genomförs en kontroll på aktiviteterna så kollas dessa på i IdrottOnline.

Hämta sammanställning

Här får man ut en Excel-fil som innehåller exakt det underlag som efterfrågas av IdrottOnline. Utför man rapportering av aktiviteter manuellt så ska filen hämtas och föras över “för hand” till nästa system.

Automatisk rapportering

För att kunna automatiskt skicka denna data måste man i IdrottOnline justera inställningar för Integrationer. Den automatiska rapporteringen ingår för föreningar anslutna till Korpen (fristående föreningar är välkomna att höra av sig till supporten för frågor). Så här aktiverar du det i idrottonline:

  • Gå in under Administration

  • Klicka på Integrationer

  • Klicka sedan på Lägg till Integration

  • Välj därefter Import och system Korpen, klicka sedan Gå vidare

  • Gör samma sak igen men välj denna gång Export.

Klart! Gå nu in i KIT under Inställningar > Allmänt > LOK och bocka i rutan “Skickas automatiskt” och spara.

För att skicka data till IdrottOnline:
Navigera till Statistik > Statligt bidrag (LOK). Välj önskad tidsperiod och klicka på Visa. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Klicka sedan på ”Skicka till IdrottOnline.”

Vad betyder flikarna?

Ej Godkända

Dessa aktiviteter kommer inte komma med i någon fildata alls då det inte finns något som kan godkänna den.

Delvis godkända

Det mesta av informationen är rätt, men ytterligare information behöver kompletteras. Det kan exempelvis vara någon person som saknar personnummer, rapportering av närvaro är bristfällig, aktivitetstyp saknas, eller ledare saknas. Aktiviteter som är delvis godkända kommer skickas med i överföringen, men kommer ge mindre bidrag än om de hade varit fullständigt redovisade.

Godkända

Informationen kring aktiviteterna är komplett och ingenting behöver åtgärdas.

Hur kompletterar jag uppgifterna?

Om det finns aktiviteter som är antingen icke godkända eller delvis godkända kan man kontrollera vilka uppgifter som saknas genom att klicka på den blå knappen “Kontrollera” för varje aktivitet. Då visas en ruta som listar den information som behöver fyllas i. För varje punkt kan man klicka på knappen “Åtgärda” för att direkt navigera till det område som behöver justeras.

För att ställa in aktivitetstyp för LOK används:

Har du ytterligare frågor kring hanteringen i KIT kan du höra av dig till oss på Zoezi. För allmänna frågor kring föreningsstöd hänvisar vi till Korpen eller kommunen inom vilken din förening är verksam.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>