facebookAPN – Zoezi

APN

För att från KIT Gymsystem kunna rapportera aktiviteter för APN måste man först och främst starta respektive modul:

1. ”Tillvalsbutik” > Sök där upp “Aktivitetskort på nätet (APN);

2. Kontakta support på Zoezi om du inte hittar tillvalet i listan.

För att få APN-stöd krävs det att man redovisar aktiviteterna som äger rum inom föreningen:
  1. 1. När respektive modul är igång går detta att göra i Zoezi under ”Statistik”,
  2. 2. Välja “Kommunalt bidrag (APN)”.

Observera att inte alla kommuner har stöd för APN, kontakta din kommun eller kolla på https://aktivitetskort.se/ efter din kommun i listan.

APN: Vad betyder knapparna?
Hämta:

Här hämtas aktivitetskorten ut (JSON-fil), vilka utgör underlagen till sammanställningen. Dessa kan komma att behöva hämtas ut ifall kommunen inom vilken föreningen är verksam vill kontrollera uppgifterna som skickats in.

Hämta XML:

För APN-stöd finns en knapp “Hämta XML”, då vissa kommuner kan ta emot de filer som föreningen själv laddar upp:

  1. 1. För att kunna skicka dessa måste funktionen aktiveras hos både Zoezi och den kommun det gäller. Kontakta den som ansvarar för föreningsstöd på kommunen och ange att Zoezi ska kopplas till funktionen, och ange därefter det förenings-ID som finns att hitta under ”Inställningar” > ”Allmänt” > ”APN”.
  2. 2. När den ansvarige godkänt kopplingen är allt klart för att kunna skicka XML-filerna.
  3. 3. Observera att rutan “Skickas automatiskt” behöver bockas i efter det att kommunen godkänt kopplingen (rutan hittar du på samma plats som förenings-ID:t).
Hämta sammanställning:

Hämtar ut en Excel-fil som innehåller information om antal godkända aktiviteter som finns för det angivna datumintervallet.


APN: Vad betyder flikarna?
Ej Godkända:

Dessa aktiviteter kommer inte komma med i någon fildata alls då det inte finns något som kan godkänna den.

Delvis godkända:

Det mesta av informationen är rätt, men ytterligare information behöver kompletteras. Det kan exempelvis vara någon person som saknar personnummer, rapportering av närvaro är bristfällig, aktivitetstyp saknas, eller ledare saknas. Aktiviteter som är delvis godkända kommer skickas med i överföringen, men kommer ge mindre bidrag än om de hade varit fullständigt redovisade.

Godkända:

Informationen kring aktiviteterna är komplett och ingenting behöver åtgärdas.


APN: Hur kompletterar jag uppgifterna?

Om det finns aktiviteter som är antingen icke godkända eller delvis godkända kan man kontrollera vilka uppgifter som saknas:

1. Klicka på den blå knappen “Kontrollera” för varje aktivitet;

2. Visas en ruta som listar den information som behöver fyllas i;

3. Klicka på knappen “Åtgärda” för varje punkt för att direkt navigera till det område som behöver justeras.

4. För att ställa in aktivitetstyp för APN används:

5. Går det för APN inte att välja aktivitet så som det visas ovan beror det på kopplingen till kommunen. Det går att ignorera den varningen då vi i sådant fall  istället använder aktivitetens namn.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.