facebookAtt göra – Gymsystem

Att göra

Med tillval ”Att göra” (aktiveras via ”Tillvalsbutik” – kan ni tilldela uppgifter och skapa göra-listor till all personal. Där finns möjlighet att se både ”Mina uppgifter” och ”Alla uppgifter”.

Vid användning av Zoezi som servicebyrå skapas automatiskt uppgifter som rör ekonomi, t.ex. vid okänd inbetalning eller felaktigt autogiromedgivande. De uppgifterna tilldelas antingen ägaren eller den som har rollen (överblick och justera roller via ”Personal”>”Visa alla”) ekonomiansvarig: