facebookAtt göra – Zoezi

Att göra

Med tillvalet ”Att göra” (aktiveras via ”Tillvalsbutik”) – kan du tilldela uppgifter och skapa ”att-göra-listor” till all personal. Där finns möjlighet att se både ”Mina uppgifter” och ”Alla uppgifter”.

Vid användning av Zoezi som servicebyrå skapas automatiskt uppgifter som rör ekonomi, t.ex. vid okänd inbetalning eller felaktigt autogiromedgivande. De uppgifterna tilldelas antingen ägaren eller den som har rollen (överblick och justera roller via ”Personal”>”Visa alla”) ekonomiansvarig:

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.