facebookDashboard – Gymsystem

Dashboard

För smidigare navigeringen och snabbare agerande i systemet använd standarda dashboards (hitta direkt under ”Startsida” > ”Dashboard” > ”Hantera” > ”Skapa ny” > Välja > ”Spara), som inkluderar båda snabbknappar och interaktiva tabeller:

  • – Schema;
  • – Ekonomi (”Bekräfta fakturor / autogiro” + ”Pågående utbetalningar” + ”Historiska och kommande betalningar”);
  • – Reception (”Inpasseringar” + ”Dagens aktiviteter” + ”Nästa aktivitet” + ”Lägg till ny kund” + ”Lägg till ny grupp” + ”Ny aktivitet” + ”Öppna kassa”) – gäller hela anläggningens aktiviteter;
  • – Instruktör (”Din nästa aktivitet” + ”Alla kommande aktiviteter” + ”Schema” + ”Lägg till ny kund” + ”Lägg till ny grupp” + ”Ny aktivitet”) – kan bl.a. göras inställnignar kring varning om få deltagare;
  • – Gruppträning (”Alla aktiviteter” + ”Schema” + ”Lägg till ny kund” + ”Lägg till ny grupp” + ”Ny aktivitet”).

Under ”Ekonomi” finns även dashboard ”Ekonomi – kontroll”: knappen ”Lägg till affärshändelse” (en manuell bokföringspost kopplad till en intäkt) och komponenterna ”Attestera inkomster” (samlar alla bekräftaknappar för faktura, autogiro och misslyckade autogiro till ett ställe för att ha snabbt överblick och förhandsgranska) och ”Utbetalningar” (på gång: de som skickats för utbetalning men än inte betalats ut).  

Anpassa alla dem vid behov eller skapa nya utifrån mallar!