facebookAutogiro Servicebyrå – Gymsystem

Autogiro Servicebyrå

Komma igång med Autogiro, Zoezi som servicebyrå! Med Zoezi som anlitad servicebyrå sköter Zoezi all filhantering mellan systemet och banken.
När allting rullar på minimerar detta den ekonomiansvariges arbete med hanteringen av ekonomin, eftersom all hantering sköts automatisk, och det enda ekonomiansvarig behöver ha koll på är sina uppgifter i vänstermenyn  ”Att-göra”.
Mer om hur autogiroflödet fungerar kommer nedan.

För att göra Zoezi till er servicebyrå:

1. Ring till kundtjänster internetbank och be att få öppna tjänsten BG autogiro. Se länk: https://www.bankgirot.se/tjanster/autogiro/Autogiro/. Notera kundnumret ni får hos bankgirot. Har ni redan har BG autogiro uppsatt med banken, kontakta bankgirot och ta reda på ert kundnr hos dem, https://www.bankgirot.se/kundservice/#contact

2. När servicebyråavtalet ska slutas kontakta till er bank och meddela saker nämnda nedan:

Ändra tjänsten BG Autogiro;
– Zoezi ska ställas in som servicebyrå med servicebyrånummer 940286;
– Filskickningen ska göras med ny layout;
Alla svarsfiler ska skickas dagligen (se till att det verkligen blir alla filer som har med autogiro att göra: medgivande, betalningar, osv);
Stänga av bemyndigande-kravet;
– Be om 3-5 dragningsförsök vid autogirodragningar (för de fall det saknas pengar på kundens konto vid dragning);
– Meddela datum från när avtalet ska börja gälla.

Autogiro servicebyrå (mall)

3. Gör inställningar i Zoezi:


1. ”Inställningar” > ”Allmänt” > ”Autogiro”;
2. Fyll i BGC-kundnummer;
3. Fyll i Bankgironummer;
4. Välj om autogirofakturan ska skickas ut via e-post till kunder.
5. Meddela Zoezi support att ni vill starta tjänsten.

4. Om ni redan har aktiva medgivanden och betaluppdrag uppsatt på ert bankgiro så är det viktigt att betaluppdragen avslutas så det inte dras dubbelt för kunderna.

5. Medgivanden ska inte tas bort från bankgirot, utan dessa kan plockas ut i excel-format:

 

 


För smidigast hantering av autogirot rekommenderar vi att även köra med ”Fakturapåminnelse
samt signering av medgivande med ”Mobilt BankID” och ”Utbetalningar”,
vilka kan du lägga till i ditt system via ”Tillvalsbutik”.

 

 

_______________________________________________________
Autogiroprocessen

För att autogirot ska vara juridiskt bindande behöver medgivandet med underskrift sparas:

 • – Det smidigaste alternativet är att signera medgivandet med Mobilt bankid i samband med att man tecknar ett nytt träningskort i Webbshoppen – personal kan även använda den mobila bankid-signeringen från personalsidan vid uppsättning utav Autogiro;

 • – Annars kan man spara Avtalet i pappersform i en pärm i anläggningen, man kan även spara det på kundkortet i systemet.
Spara Medgivandet på kundkortet i systemet:
 1. 1. Öppna kundprofilen i Zoezis Gymsystem (”Kunder” > ”Sök”);
 2. 2. Klick på knappen för Autogiro;
 3. 3. Fyll i kundens bankuppgifter i de tre fälten och tryck på ”Lägg till”.

 1. 4. Be kunden fylla i sina bankuppgifter och underteckna ett autogiromedgivande.Ett formulär för utskrift hittar ni hos er internetbank eller här:http://www.bgc.se/kundservice/e-forhttps://www.bankgirot.se/globalassets/dokument/e-formular/autogiroanmalan_medgivande_till_kontonummer.pdfmular/autogiroanmalan—medgivande-till-kontonummer/
 2. 5. Autogirobetalningar skapas i samband med att man lägger till ett träningskort eller annan betalning med betalsätt autogiro;

  6. Medgivanden samlas ihop och går iväg automatiskt och upprättas i slutet utav månaden.

 3.  

Bekräfta betalningar 
Numera finns det möjlighet att få autogiro bekräfatde automatiskt:

Om du har valt att fortsätta bekräfta autogirobetalningarna manuelt, då behöver någon på företaget en gång i månaden att bekräfta autogirobetalningarna för att en autogirofaktura ska skapas och en order om autogirodragning ska gå iväg till banken:
 1. 1. Klicka på ”Ekonomi” i vänstermenyn > ”Bekräfta betalningar”.

Om företaget använder Zoezi som servicebyrå prickas autogirobetalningar automatiskt. Även manuella inbetalningar matchas av automatiskt, under förutsättning att betalningen skett med rätt OCR-nummer, samt att ni har faktura igång.
 1. 2. Skulle kunden sakna täckning på kontot när en autogirodragning ska göras, använda fel fakturanummer vid manuell betalning eller betala in för lite eller mycket, så dyker det upp ett Att göra-ärende inne i systemet (syns i vänstermenyn) hos den som är ekonomiansvarig, med information om vilken åtgärd som behöver företas.

 


*Åtgärder som kan behövas:
– Bankgiro: okänd betalning:

I detta fall har det kommit in en betalning till bankgirot utan, eller med fel inskrivet OCR-nummer.
När det sker matchas inte betalningen automatiskt utan det blir en okänd betalning som kräver handpåläggning av personal för att slås ihop med korrekt faktura:

 • 1. Klick på uppgiften;
 • 2. Välja ett alternativ att matcha faktura: söka på:
 • – OCR-nummer,
  – betalarens namn,
  – eller summan
  för att hitta den ursprungliga fakturan att matcha med.

– Bankgiro: pengar saknas:

Det tyder på att dragningen inte har gått igenom och betalningen har blivit misslyckad för det inte fanns tillräckligt med betalmedel på kontot när dragningen gjordes.

Betalningen hittas nu under ”Ekonomi”, ”Bekräfta betalningar”, ”Misslyckade” för att skicka iväg dem igen:

Dessa betalningar kommer då att skickas iväg direkt till banken för dragning omgående.


– Saknade medgivanden:

Om en kund saknar medgivande så går det inte bekräfta betalningen. Istället dyker den personen upp under ”Ekonomi” > ”Saknade medgivanden”:

 1. 1. Klick på ”Lägg till medgivande”;
 2. 2. Dyker en ruta upp;
 3. 3. Fyll där i kundens uppgifter igen och ”Slutföra”.

_______________________________________________________

Påminnelsehantering

Fakturapåminnelse skickas ut till kunden 10 dagar efter förfallodatumet, och en andra påminnelse skickas ut efter 30 dagar.
Det går att justera dessa dagar samt summa under ”Inställningar” > ”Allmänt” > ”Fakturapåminnelse”.

Påminnelsehantering är ett extraval som aktiveras via ”Tillvalsbutik”.

 

_______________________________________________________

Så skrivs olika kontonummer:
– När du för över pengar till andra banker behövs både clearingnummer och kontonummer;
– Ett clearingnummer är fyra till fem siffror och anges före kontonumret för att tala om vilken bank påföljande kontonummer tillhör;
– Är du osäker på clearing- eller kontonumret, kontrollera med kontohavaren eller kontohavarens bank;
Mellanslag, bindestreck och punkter behöver inte anges när du skriver in kontonumret;
– Om ett kontonummer inte godkänns vid kontroll och du är säker på att du skrivit in det korrekta kontonumret, kan detta bero på att det inte följer mottagande banks standard för kontonummer.
Informationen nedan beskriver hur du själv kan korrigera det mottagande kontonumret.
Hur kontonumret ska skrivas för olika banker:
BankVarianterAnge totalt för ”clearingnummer” + ”kontonummer”
Swedbank:- clearingnummer börjar med 711 siffror
- clearingnummer börjar med 815 siffror (femsiffrigt clearingnummer + kontonummer) - om det blir färre än 15 siffror: fyll på med nollor framför kontonumret
Handelsbanken:-13 siffror - om det blir färre än 13 siffror: fyll på med nollor framför kontonumret
Nordea (personkonto):- ange clearingnummer 3300 + mottagarens personnummer14 siffror
Danske Bank:- kontonummer börjar med 4993 eller 3363–3367
10 siffror
- kontonummer börjar med 6044993 eller 6043363–604336713 siffror
- kontonummer börjar med 12 eller 1311 siffror
Plusgirot Bank,
Sparbanken Gripen,
Sparbanken Finn och Sparbanken Syd:
-14 siffror - om det blir färre än 14 siffror: fyll på med nollor framför kontonumret
övriga banker:-11 siffror
Observera att vissa lokalkontor kan ha avvikande clearingnummer som frångår formaten angivna ovan (t.ex. Swedbank i Trosa och Kungsportsavenyn i Göteborg använder fem siffror i sitt clearingnummer).

http://clearingnummer.info/