facebookAutogiro utan Servicebyrå – Zoezi

Autogiro utan Servicebyrå


För att få bästa möjliga upplevelse så rekommenderar vi att använda Zoezi som servicebyrå vilket innebär att att vi skickar och tar hand om era filer automatiskt.
Läs mer om det under Autogiro servicebyrå och kontakta oss för mer information.
_______________________
1. Kontakta din bank:

För att upprätta en kommunikation med Autogirocentralen behöver du först kontakta din bank. I nuläget är det banken som sköter detta.

Ha era företagsuppgifter redo. Be att få samtliga svarsfiler.

Vi rekommenderar även att ni ber om 3-5 transaktionsförsök.

Ni kommer att ladda upp era autogirouppdrag hos er internetbank varje månad.

_______________________
2. Lägg upp ett nytt autogiro på en kund:
 1. 1. Be kunden fylla i sina bankuppgifter och underteckna ett autogiromedgivande. Ett formulär för utskrift hittar ni hos er internetbank eller här: http://www.bgc.se/kundservice/e-formular/autogiroanmalan—medgivande-till-kontonummer/;
 1. 2. Under ”Information” högst upp i Zoezis ”Kundkort” återfinns ”Autogiro”;
 1. 3. Klicka på knappen och fyll i formuläret med kundens bankuppgifter > ”Lägg till”;
 1. 4. Innan autogirot kan börja användas måste det först godkännas av banken (se nästa punkt ”Skicka filer till banken”).
_______________________
3. Skicka filer till banken:

Zoezi kommer inom kort att ta över filkommunikationen mellan er som användare av autogirotjänsten och Bankgirocentralen. Fram till dess behöver filerna lassa upp på er internetbank:

 1. 1. Både nya medgivanden och kommande dragningar återfinns under ”Ekonomi” > ”Autogiro” > ”Skapa fil”;
 2. 2. Klicka på ”Skapa fil med medgivanden” eller ”Skapa fil med betalningar” för att sammanställa;
 3. 3. Filerna lagras vanligtvist lokalt på datorn och syns nere i det vänstra hörnet. Du återfinner dem även i din dator under Dokument > Nedladdningar (viss avvikelse kan förekomma);
 4. 4. På din internetbanks hemsida hittar du en funktion där du kan ladda upp filerna;
 5. 5. Det tar ungefär 2 dagar innan du kan hämta hem en svarsfil som du sedan laddar upp i Zoezi;
 6. 6. Tänk på att de nya medgivandena behöver bekräftas av banken och hämtas i en svarsfil innan de kan skickas med de befintliga autogirodragningarna;
 7. 7. Vi rekommenderar att filerna skickas i god tid innan slutet av månaden.

Alla banker har olika tillvägagångssätt. Kontakta deras support om ni behöver ha hjälp med filuppladdningen och hämtningen av deras svarsfiler.

_______________________
4. Misslyckade autogirodragningar:

Vi rekommenderar att ni ber banken göra 3-5 dragningsförsök om det skulle saknas medel på kundens konto. Därefter kommer betalningsuppdraget tillbaka som misslyckat med svarsfilen.

Misslyckade autogirodragningar kommer automatiskt att försökas genereras kommande månad igen. De skickas samtidigt som de ordinarie betalningarna. Vid brådskande fall kan filerna skickas igen tidigare varpå betalningsuppdraget kommer att försöka genereras tidigare.

Autogirodragningar fungerar även som fakturor:

1. Klicka på den obetalda autogirofakturan i ”Kundkortet” hos den aktuella kunden med misslyckad autogirodragning;

2. Hämta hem den (pdf) och öppna;

3. Spara ner den;

4. Skicka pdf:en i ett mejl eller skriv ut den i pappersform;

5. Be kunden ange OCR-numret och betala in beloppet till kontonumret som står angivet längst ner i dokumentet.

Betalningen kommer då att registreras som betald och finns med i nästa filhämtning!

_______________________
5. Ändra belopp:

Eftersom alla autogiron uppdateras varje månad (innan filerna skickas till banken) finns utrymme att:
– ändra belopp,
– lägga till transaktioner,
– ta bort ett medgivande,
– betala på annat sätt.

En kund med ett autogiromedgivande kan välja att betala flera saker via sitt autogiro. Så länge ni erbjuder autogiro som betalsätt på det som köps. Månadsbeloppet ändras då tillfälligt och läggs på kommande dragning. Kundern får alltid en avisering via epost på samtliga transaktioner.

För att ändra summan på en kunds kommande dragning, t.ex. vid en tillfällig rabatt eller felskrivning kan personalen:

 1. 1. Gå in under ”Ekonomi” > ”Autogiro” > ”Skapa fil” > ”Kommande betalningar”;
 1. 2. Klicka på betalningen som ska ändras;
 1. 3. Ange ett nytt belopp*.

*Under träningskortets bindningstid kan beloppet bara ändras för en transaktion i taget. Därefter kan träningskortets kostnad ändras för samtliga kommande transaktioner.

_______________________
6. Återskapa borttaget betalningsuppdrag:

I särskilda fall kan man återskapa ett av misstag borttaget betalningsuppdrag:

1. ”Kundkortet” > ”Träningskortet” som är knutet till autogirot;

2. Klicka på ”Ändra” och byt sedan datumet i fältet ”Betalningar skapade fram till”;

3. Ange ett datum som inföll efter föregående genomförda betalning men innan den som av misstag tagits bort (förslagsvis den siste samma månad som föregående betalning).

På så sätt kommer systemet att generera en ny betalning med samma villkor!

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.