facebookFaktura servicebyrå – Gymsystem

Faktura servicebyrå

Komma igång med Fakturering, Zoezi som servicebyrå!
Med Zoezi som anlitad servicebyrå sköter Zoezi all filhantering mellan systemet och banken.
När allting rullar på minimerar detta den ekonomiansvariges arbete med kundreskontra, eftersom inbetalningar matchas automatiskt mot utestående kundfordringar.
Mer om hur fakturaflödet fungerar kommer nedan.


Zoezi som servicebyrå för fakturering

För att göra Zoezi till er servicebyrå behöver ni på företaget först ringa till kundtjänst på er internetbank och be om att BgMax-filer ska levereras till Zoezi servicebyrå, Zoezis servicebyrånummer är 940286.

Viktiga saker ni ber banken om

 • Att alla BgMax-filer alltid ska skickas till servicebyrån.
 • Slå på Hård OCR-kontroll, en checksiffra ingen längdkontroll

Tänk på att om ni har fakturerat tidigare via annat system, att ni då bör se till att så ni fått in pengarna på dessa fakturor innan bytet. Alternativt hålla lite extra koll på de första inbetalningarna och inte byta till hård OCR-kontroll förren det är klart.


Inställningar i systemet

Under inställningar i systemet så kan man justera en del saker gällande faktureringen.

  • Betalvillkor, antal dagar kunden har på sig att betala
  • Bankgironummer som kunderna betalar till
  • Faktureringsavgift per faktura
  • Bokföringskonto
  • Skicka SMS till kunder med faktura
  • Meddelande i e-post som fakturan skickas med

personal

  • Skicka webshop-fakturor direkt

personal


Faktureringsprocessen

En faktura skapas enklast genom att en medlem själv går in och tecknar ett träningskort eller anmäler sig till en aktivitet, men det kan naturligtvis hända att företaget själv behöver upprätta en faktura. När så sker är det viktigt att minnas att fakturan inte går iväg förrän någon på företaget väljer att bekräfta betalningarna i systemet. Först när det är gjort går en faktura iväg.

  • Klicka på Ekonomi i vänstermenyn, välj Fakturor och klicka på Bekräfta samtliga.
  • Det går även klicka på betalningen och välja Hantera faktura manuellt, då ställer sig fakturan som status Skickad men lämnar inte systemet utav sig själv utan då får man själv se till att fakturan når kund, via brev eller e-post.
  • Fakturan kommer bli markerad som betald när kunden betalar in med korrekt OCR-nummer.

personal

Om företaget använder Zoezi som servicebyrå prickas fakturainbetalningar automatiskt av mot företagets kundreskontra, under förutsättning att inbetalningen skett med rätt OCR-nummer. Skulle kunde använda fel OCR-nummer vid manuell betalning eller betala in för lite eller mycket, så dyker det upp ett Att göra-ärende inne i systemet (syns i vänstermenyn) hos den som är ekonomiansvarig, med information om vilken åtgärd som behöver företas.
personal


Åtgärder som kan behövas:

Bankgiro: okänd betalning

 • I detta fall så har det kommit in en betalning till bankgirot utan, eller med fel inskrivet OCR-nummer. När det sker så matchas inte betalningen automatiskt utan det blir en okänd betalning som kräver handpåläggning av personal för att slås ihop med korrekt faktura. Klickar man på uppgiften så har man ett alternativ att matcha faktura – då går det söka på OCR-nummer, betalarens namn eller summan för att hitta den ursprungliga fakturan att matcha med.

Bankgiro: betalningen redan betald

 • När en kund betalar in för mycket/lite av summan, eller hela summan två gånger så skapas denna uppgift. Betalar man dubbelt eller för mycket så skapas det ett värdekort på kundens profil som kan användas i webbshoppen att köpa ett nytt träningskort, en produkt eller betala av kommande månadsbetalning.
  Betalas det in för lite så får personalen kontakta kunden och meddela om att det saknades pengar vid inbetalningen.

Kreditera faktura

Vid behov av att kreditera en faktura så räcker det med att klicka på betalningen och välja Kreditera faktura. Följt utav det så kan man välja ifall det ska skickas ut en kreditfaktura till kunden.

Är fakturan betald så får man välja hur pengarna ska föras tillbaka. Vi rekommenderar värdekort, då får kunden tillbaka summan på ett värdekort som man sedan kan använda att handla med.
Väljer man bank så behöver man betala tillbaka manuellt, alltså så sätts inte pengarna tillbaka automatiskt till kundens konto.
personal


Påminnelsehantering

Fakturapåminnelse skickas ut till kunden 10 dagar efter förfallodatumet, och en andra påminnelse skickas ut efter 30 dagar. Det går att justera dessa dagar samt summa under ”Inställningar” > ”Allmänt” > ”Fakturapåminnelse”. Påminnelsehantering är ett extraval som man kan aktivera via ”Tillvalsbutik”.

personal