facebookPresentkortshantering – Gymsystem

Presentkortshantering

När man ska lägga till ett presentkort så rekommenderar vi att skapa en kategori för det i kassan. Först går ni in på ”Inställningar” > ”Allmänt” > ”Kategorier”. Där får ni skapa en kategori genom att mata i ”Presentkort” och sedan spara den:

Presentkort skapas via ”Inställningar” > ”Försäljning” > ”Presentkort och värdekort”:

Ifall pris ställs som valfritt, kan kunder själva välja hur stort presentkort de vill köpa:

I kassan så kommer ni finna presentkortet under kategorin presentkort som vi tidigare skapade:

När en kund köper ett presentkort så kommer en kod på mail som kunden ska använda sig av när ett köp med presentkort görs.

Personalen kan se alla presentkort under ”Ekonomi” > ”Överblick” > ”Presentkort och värdekort”, dock inte vem presentkorten är kopplade till:

Aktuella saldot för presentkorten vid ett månadsskift kan fås ut under ”Statistik” > ”Specialrapporter” > ”Förfallna värdekort och preśentkort” (fungerar dock bara på månader framåt och går inte gå tillbaka i historiskt).