facebookInställningar i kassan – Gymsystem

Inställningar i kassan

Kassa

Komma igång

För att börja använda kassamodulen behöver kassorna registreras hos Skatteverket. Vi hjälper till med den processen. Vi kan även erbjuda en integrerad betalterminal från Bambora. Kontakta support@zoezi.se för att komma igång.

För att kassan ska fungera behöver följande moduler vara aktiverade:

 • Betalhantering
  Kassa
  Faktura
  Statistik
  Extra tillval: Bokföringsexport

Aktivera funktionerna under Inställningar > Hantera moduler.
Faktura behövs för att vid problem med kassakvitton kunna skapa kontantfakturor.
Statistikmodulen används för rapporter. Dessutom rekommenderas Swish-modulen för att kunna ta emot Swish-betalningar direkt i kassan.

Inställningar

Under Inställningar > Kassa hittas inställningar för kassorna. För varje enskild kassa går det att ställa in:

 • Namn. Namnet används som en behändigare benämning på kassan än dess Id.
 • Stäng vid midnatt. Kassan stängs automatiskt vid midnatt. Det kan vara en bekväm inställningar för att slippa behöva stänga kassan vid arbetspassets slut. Ska dock inte användas om kassan ska vara öppen över tolvslaget.
 • Kvittoskrivare. Det är möjligt att köpa en kvittoskrivare via oss, det är en StarCloud-printer. Mer information om hur man installerar kvittoskrivaren hittar man i vår manual ”Kvittoskrivare” eller klickar här.
  Annars går det att ange e-postadress till en skrivare som fungerar som kvittoskrivare. Om en kvittoskrivare inte anges krävs istället att kunden vid köp har angett e-postadress eller mobilnummer dit kvittot skickas.

Exempel på en symbol för en e-postskrivareroller
Skrivare med möjlighet att ta emot e-post levereras oftast med en befintlig adress. (Se manualen för aktuell skrivare eller prata med din återförsäljare.)
Alternativet att kasta kvittot finns också att välja på.

 • Förifyllt betalsätt. Välj det som är vanligast förekommande i den här kassan. Det kommer då vara förifyllt när ett nytt köp ska genomföras.
 • Simulera CCU-fel. Endast tillgänglig för servicetekniker. När denna inställning är påslagen simuleras att kopplingen till kontrollenheten inte fungerar. Kassakvitton kommer då inte att kunna skapas. Kontantfakturor kommer att skapas istället. Det här är en inställning som endast använda för test av kassaregistret.
 • Terminal net. För integration med Bambora kortterminal. Anges då flera olika nätverk används – kan annars lämnas blankt.
 • Terminal IP. För integration med Bambora kortterminal. Kortterminalens IP-adress kan hittas i kortterminalen under MENU > Hjälp > IP-adress.
 • Terminal port. För integration med Bambora kortterminal. Ska i normalfallet vara 1337.
 • Link och Hash. För integration med Bambora kortterminal. Kopiera och klistra in i Gymsystem Terminal Chrome App.

roller

Moms och redovisning

 • För att få ut en Z-rapport under Statistik > Specialrapporter behöver kassan först stängas. Knappen ”Stäng kassan” finns längst ner till vänster i kassamodulen. Som säkerhetsåtgärd kan man bocka i rutan ”Stäng kassan vid midnatt” under Kassa > Inställningar. (Se bild ovan) I Z-rapporten redovisas moms på försäljningen.
 • För att få ut en mer detaljerad rapport kan modulen ”Bokföring” aktiveras. Inställningar > Hantera moduler. Produkterna som säljs behöver då konteras för att kunna redovisas korrekt. Därefter skapas underlagsrapporterna i grupper och kan exporteras som SIE-filer till en redovisningsbyrå. Det skapas ett verifikat för varje betalning.