facebookVärdekort (tillgodokort) – Gymsystem

Värdekort (tillgodokort)

Vid fakturakrediteringar, överbetalda medel, om- och avbokningar, påfyllning via Webbutik osv sparas det på kundens värdekort som går att se på kundkortet under avsnitt ”Ekonomi” på fickan ”Värdekort”:

Utbetalning av allt som kommer på värdekort sker även automatiskt ifall aktiverat tillvalet ”Utbetalningar”.

Aktuella saldot för värdekorten vid ett månadsskift kan fås ut under ”Statistik” > ”Specialrapporter” > ”Förfallna värdekort och preśentkort” (fungerar dock bara på månader framåt och går inte gå tillbaka i historiskt).

I underlaget till bokförda förfallna värdekort (”Ekonomi” > ”Bokförning”) finns det vilken kund och belopp som det förfallna värdekorten handlade om.