facebookVärdekort – Gymsystem

Värdekort

Vid fakturakrediteringar, överbetalda medel, om- och avbokningar o.s.v. sparas det på kundens värdekort som går att se på kundkortet under avsnitt ”Ekonomi” på fickan ”Värdekort”:

Utbetalning av allt som kommer på värdekort sker även automatiskt ifall aktiverat tillvalet ”Utbetalningar”.