facebookImport – Zoezi

Import

Skapa en export ur ditt gamla system:

  • Etablerade företag med ett befintligt kundregister kan oftast importera detta till Zoezis affärssystem.
  • Försök att skapa en export med så mycket data som möjligt: det möjliggör import och igångkörning så snabbt och smidigt som möjligt.
  • Om ni måste be er tidigare leverantör om att göra exporten, se till att göra det så tidigt som möjligt i denna process, då vi av erfarenhet vet att det kan bli ledtider för sådana exporter.

Viktigast av allt i exporterna är att få med namn, adress, personnummer, e-postadress, aktuella medlemskap/träningskort samt eventuella autogiromedgivanden.

Spara filen/filerna i någon av följande fomater: *.xls, *.xlsx, *.csv, *.ods, *.sql som går att importeras i ert nya system.

Varje import består av följande steg:

Importschema (färgade typer är grundläggande för efterföljande):

*Importtyperna (obligatoriska kolumner):


Kundregister och användarkonton (”Namn”, ”Personnummer”, ”E-postadress”, ”Användarnamn”);

Autogiromedgivande (”Betalarnummer” , ”Personnummer”/”Organisationsnummer”);

Kort / taggar (”Kort-ID”, ”Kund”);

– Aktivitetskategorier;

– Aktivitetstyper;

– Anläggningar;

– Betalsätt;

– Grupper (”Namn”);

– Gruppmedlemmar (”Användarnamn”, ”Grupp”);

– Inpasseringar;

Journalanteckningar (”Kund Id” ,”Personal” ,”Tid”, ”Text”);

– Matcher;

– Medlemskap – via importtyp ”Träningskort” (”Användarnamn”, ”Träningskort” (menas Medlemskapsnamn), ”Giltigt från”, (”Giltigt till” kommer bli automatiskt +1år-1dag). Om ”Pris” har avvikande individuella belopp då ska kolumnen importeras med. Ifall betalningar behöver skapas:”Betalsätt” (kan sättas som ”unknown”), ”Bundet till”);

– Pass;

– Produktvarianter;

– Resultat;

Roller;

– Tävlingsanmälningar.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.