facebookImport – Gymsystem

Import

Skapa en export ur ditt gamla system:

  • Etablerade företag med ett befintligt kundregister kan oftast importera detta till Zoezis affärssystem.
  • Försök att skapa en export med så mycket data som möjligt: det möjliggör import och igångkörning så snabbt och smidigt som möjligt.
  • Om ni måste be er tidigare leverantör om att göra exporten, se till att göra det så tidigt som möjligt i denna process, då vi av erfarenhet vet att det kan bli ledtider för sådana exporter.

Viktigast av allt i exporterna är att få med namn, adress, personnummer, e-postadress, aktuella medlemskap/träningskort samt eventuella autogiromedgivanden.

Spara filen/filerna i någon av följande fomater: *.xls, *.xlsx, *.csv, *.ods, *.sql som går att importeras i ert nya system.

Varje import består av följande steg:

Importschema (färgade typer är grundläggande för efterföljande):

*Importtyperna:

– Aktivitetskategorier;

– Aktivitetstyper;

– Anläggningar;

– Behörigheter;

– Betalsätt;

– Grupper;

– Gruppmedlemmar;

– Inpasseringar;

– Journalanteckningar;

– Konton;

– Kostnadsställen;

– Kundstatus;

– Matcher;

– Pass;

Produkter (Försäljningsartiklar: Produkter, Träningskort, Resursbokningar; Rabatter, Presentkort och Värdekort).

– Resultat;

– Roller;

– Tävlingsanmälningar.