facebook1. Kundregister och användarkonton – Zoezi

1. Kundregister och användarkonton

Etablerade företag med ett befintligt kundregister kan oftast importera detta till Zoezis affärssystem.
Försök att skapa en export med så mycket aktuell data som möjligt: det möjliggör import och igångkörning så snabb och smidig som möjligt.
Om ni måste be er tidigare leverantör om att göra exporten, se till att göra det så tidigt som möjligt i denna process, då vi av erfarenhet vet att det kan bli ledtider för sådana exporter.
Viktigast i denna export är att få med namn, personnummer, e-postadress*.
*Lösenord, bilder och andra personliga uppgifter kan kunderna uppdatera eller fylla i själva via en länk till ert nya affärsystem (ni kan skicka ut den via ”Kunder” > ”Alla kontakter” > ”Skicka e-post” som sista steget innan systemet driftsätts).

0. Förbered en fil inför importen (kontakta vår support om du behöver hjälp med detta):

0.1. Om en del E-post fält är ifyllda med kombinationer som t.ex. inte inkluderar ”@”, ”.” eller innehåler ”ö”,”ä”,”å” – sådana ”E-post” behöver rensas eller ersättas med giltiga E-post.

0.2. Markera dubbletter och bestämma vem som verkligen tillhör respektive E-post då inte går att använda samma E-postadress som användarnamn för flera kunder i samma system.

0.3. Fält ”Användarnamn” i vårt system är obligatorisk. Skapa en ny kolumn med namn ”Användarnamn” och kopiera dit info från kolumnen ”E-post”. Därför är det viktigt att de kunder som har inte giltiga e-post får användarnamn t.ex. i format ”förnamnefternamn”.

0.4. Om ert nya system har tillvalet ”Fleranläggningsstöd” aktiverat – skapa och fyll i även en kolumn ”Hemanläggning” (id i systemet för respektive anläggningar).

0.5. Alla aktiva kunder kommer att besöka er någon gång och då är det smidigast för de både att passera in och hinna i tid till sina pass om de redan ska finnas i vårt system. Detta även om de saknar några uppgifter som enkelt går att komplettera antingen av själva slutanvändaren online på medlemsidan (om de har giltig E-post) eller av receptionens personal vid närmaste besök.
Om ni vill undvika att importera kunder utan personnummer till kundregister – klipp ut sådana rader till en separat fil.

0.6. Om bland kunder finns även företag – fyll i ”1” eller ”true” i kolumn ”Företag” för sådana rader.

0.7. Kolumn ”Namn” kommer att importeras:
– för företag – som företagsnamn
– för privatpersoner (om kolumner ”Förnamn” och ”Efternamn” är tomma): första ordet som Förnamn, resten – som Efternamn.

0.8. Filtrera och ta bort tomma rader.

1. Gå till ”Inställningar” > ”Import” > ”Importera” > Typ=”Kunder” > ”Välj fil” > Vad ska göras = ”Lägg in helt ny data”:
Kundregistersmport: Steg 1
2. Om filen inkluderar flera blad – välja vilken ska importeras till kundregister:
Kundregistersmport: Steg 2
3. Välj vilka kolumner som ska användas och hur de ska matchas, t.ex.:
Kundregistersmport: Steg 3
4. Ta del av information om hur många rader som kommer att importeras ur bladet:
Kundregistersmport: Steg 4
5. Eventuell avhämtning av filen med felrader till manuell justering:
Kundregistersmport: Steg 5

Nu kan du utföra andra typer av importen:

 • Aktivitetskategorier;
 • Aktivitetstyper;
 • Anläggningar;
 • Autogiromedgivanden;
 • Behörigheter;
 • Betalsätt;
 • Grupper;
 • Gruppmedlemmar;
 • Inpasseringar;
 • Journalanteckningar;
 • Konton;
 • Kort/taggar;
 • Kostnadsställen;
 • Kundstatus;
 • Matcher;
 • Pass;
 • Produkter;
 • Resultat;
 • Resurser;
 • Roller;
 • Träningskort;
 • Tävlingsanmälningar.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.