facebookInpassering med koder – Zoezi

Inpassering med koder

Har ni tidomatläsarna med knappsats så är det möjligt att ge ut inpasseringskoder till kunderna och personalen.

För att registera en kod:

1. Går in på ”Inpassering” > ”Inpassering” och se till att sidan är aktiv;

2. Mata in på tangentbordet: B + UNIKAKODEN + Enter (t.ex. B123456);

3. Koden kommer dyka upp under ”INPASSERING MED OKÄNT KORT ELLER VID OKÄND DÖRR”, där finns en knapp ”Koppla kort till kund”;

4. Tryck på den och välj den som ska få denna kod;

5. För att kunden ska kunna komma in måste ni även ge kunden ett aktivt träningskort på vanligt sätt;

När personen sedan ska använda koden, matar den in på kortläsaren *#9UNIKAKODEN# (t.ex. *#9123456#).

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.