facebookInpassering med koder – Gymsystem

Inpassering med koder

Har ni tidomatläsarna med knappsats så är det möjligt att ge ut koder till era kunder som de kan använda för att passera.

För att registera en kod går ni in på Inpassering > Inpassering och ser till att sidan är aktiv. Mata Sedan in på tangentbordet B + UNIKAKODEN + Enter te.x B123456.

Koden kommer då dyka upp under INPASSERING MED OKÄNT KORT ELLER VID OKÄND DÖRR, där finns en knapp ”Koppla kort till kund”. Tryck på den och välj sedan kund som ska få denna kod. För att kunden ska kunna komma in måste ni även ge kunden ett aktivt träningskort på vanligt sätt.

När kunden sedan ska använda koden så matar de in på kortläsaren *#9UNIKAKODEN# tex. *#9123456#