facebookInpassering – Gymsystem

Inpassering

Nu går det att komma in även under passets gång om någon medlem blivit lite sen till passet.

Nu finns också en ny inställning på träningskorten som möjliggör att ni kan ställa in att inpassering (4) med kortet endast får ske om användaren har en aktiv bokning (5). Ni väljer själva hur långt innan (6) passet inpassering ska kunna genomföras: