facebookKvittoskrivare – Gymsystem

Kvittoskrivare

Starta skrivaren

Håll in den högra knappen som det står “feed” på samtidigt som du slår på strömmen till kvittoskrivaren. Håll knappen intryckt tills ett kvitto skrivs ut. En knapp på kvittoskrivaren kommer blinka rött tills ett andra kvitto skrivs ut. Längst ner på kvittot under ‘Ethernet Network:’ så står det en IP-adress som ser ut ungefär såhär; 192.168.1.10. Spara den.

Konfigurera skrivaren

IP-adressen som står på kvittot skriver du in i adressfältet i din webbläsare. Under “System access” står det > Login. Ange “root” som användarnamn och “public” som lösenord och logga in. Under “Configuration” så klickar du på “CloudPRNT”. I inställningarna så ska “CloudPRNT” vara enable, Server URL ska vara “https://dittgym.gymsystem.se/api/printer/poll”, polling time ska vara 1 sekund, klicka sen på Submit > Save > Save Configuration printing > Restart device och Execute.

personal
Lägg till skrivaren

Nu skriver du in ”https://dittgym.gymsystem.se” i webbläsarens adressfält och navigerar till Inställningar > Allmänt > Skrivare > Lägg till skrivare, välj önskat namn på printern. Som Typ väljer du “Star CloudPRNT” och sedan lägger du till skrivaren. Gå sedan till Inställningar > Kassa > Kassa 1 > Skrivare och välj den skrivare du nyss skapade. Gör sedan ett testköp i kassan.