facebook Lägg arbetsschema – Gymsystem

Lägg arbetsschema

Lägg arbetsschema

Efter att personalen registrerats kan arbetsschemat ställas in. Schemat visar arbetstid de befinner sig på plats för ordinarie arbete och anger dessutom tillgänglighet för resursbokningar om den typen av tjänster ska ingå i deras arbetsuppgifter. (Resursbokningar beskrivs under avsnittet ”Resursbokningar” och går ut på att personalens tillgänglighet knyts till bokningsbara tider för kunderna.)

För ett enkelt arbetsschema behövs bara personalens tillgänglighet ställas in. Gå in i menyn Personal > Visa alla. Välj aktuell person. Under arbetsschemat finns alternativen ”Lägg arbetsschema” och ”Lägg arbetsschema för dag”. I det första fallet läggs schemat för en längre period och i det andra fallet bara för en enstaka dag. Klicka på ”Lägg arbetsschema”. Om tiderna gäller fler personer som kommer att gå parallellt, går det bra att ange flera resurser i den översta rutan på en gång. Deras schema fylls då i automatiskt med samma tider. Välj sedan mellan vilka datum schemat ska gälla. Ange fasta raster. Kryssa bort inaktuella dagar som inte berörs. T.ex. kan samma tider anges för alla vardagar. För lördag och söndag görs proceduren i så fall om. Antingen läggs samma schema för alla veckor i datumintervaller eller varannan eller var tredje. Rutan ”Skriv över schema” används enbart när ett befintligt schema ska raderas.
Slutför genom att trycka på ”Lägg arbetsschema”.

Överblick

På startsidan finns ett schema som ger överblick med flikar för ”Mitt schema”, ”All personal” och ”Alla resurser” där resurser kan vara olika rum eller liknande.