facebookLägg arbetsschema – Zoezi

Lägg arbetsschema

Lägg ett enkelt arbetsschema

Efter att personalen registrerats (”Personal” > ”Lägg till”):

1. Gå in i menyn ”Personal” (1.1) > ”Visa alla” (1.2);
2. Välj aktuell person;
3. Under arbetsschemat finns alternativen ”Lägg arbetsschema” (3A)(för en längre period) och ”Lägg till dagsschema” (3B) (bara för en enstaka dag):

4. Klicka på ”Lägg arbetsschema” (3A). Om tiderna gäller fler personer som kommer att gå parallellt, går det bra att ange flera resurser i den översta rutan (4) på en gång – deras schema fylls då i automatiskt med samma tider;
5. Välj mellan vilka datum schemat ska gälla (5);
6. Ange fasta raster (6);
7. Kryssa bort inaktuella dagar som inte berörs (t.ex. kan samma tider anges för alla vardagar – för lördag och söndag görs proceduren i så fall om)(7);
8. Antingen läggs samma schema för alla veckor i datumintervaller eller varannan eller var tredje eller var fjärde (8);
9. Rutan ”Skriv över schema” används enbart när ett befintligt schema ska raderas (9);
10. Slutför genom att trycka på ”Lägg arbetsschema” (10).


Överblick

”Startsidan” > ”Dashboard” > ”Schema” finns ett schema som ger överblick med flikar för ”Mitt schema”, ”Mina tjänstetider”, ”All personal” och ”Alla resurser” där resurser kan vara olika rum eller liknande.

Schemat visar arbetstid de befinner sig på plats för ordinarie arbete och anger dessutom tillgänglighet för resursbokningar av kunder (om den typen av tjänster ska ingå i deras arbetsuppgifter).

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.