facebookNärvarohantering – Zoezi

Närvarohantering

Vid aktiverat tillvalet Närvarohantering hitta smidigt via våra standarta dashboards ”Gruppträning”, ”Reception” eller ”Instruktör” (finns att välja och anpassa under ”Startsida” > ”Dashboard”) aktuella aktiviteter.

Pricka av vem som är på plats manuellt ifall varken deras inpassering vid passet inte hanteras automatiskt eller de har inte använt Incheckning (tillvalet aktiveras via ”Tillvalsbutiken”) och vem som inte är.

På närvarolistor markeras kunder med skuldraderna i röda färg samt visas deras aktuella skuldbelopp.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.