facebookRapporter – Zoezi

Rapporter

Statistikrapporter i Zoezi hittas i menyn under ”Statistik” > ”Rapporter”. Där visas först två knappar för att ”Skapa en ny rapport” och ”Beställ specialrapport”. Nedanför visas en tabel med listan på redan skapade rapporter och om de ska visas även som Kundflik på menyn ”Kunder” – ”Sök”:

Det går att skapa en ny rapport antingen via ”Kopiera” av en av redan skapade eller översta gröna knappen Skapa rapport.


Zoezis flexibla rapportverktyg gör det möjligt att få ststistik filtrerad, grupperad och sorterad på alla önskade datafält, inkl. egenskapade via ”Inställningar” > ”Kundinformation” > ”Utökade fält” och placera det efteråt på en dashboard.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.