facebookZoezi-rapporter v6.4 – Zoezi

Zoezi-rapporter v6.4

Följande dokumentation gäller version 6.4 av Zoezi.

Överblick

Rapporter i Zoezi hittar man i menyn under Statistik > Rapporter. Där visas först en knapp för att skapa en ny rapport. Nedanför visas tre flikar med alla rapporter som redan är skapade.
personal

Den första fliken, Standardrapporter, visar rapporter som följer med systemet. Se Standardrapporter för ingående beskrivning av vad de visar. Under Egna rapporter finner man de rapporter som kunden själv skapat i systemet. Under Kundflikar visas de rapporter som används när man i menyn klickar på Kunder > Sök. Det kan vara både inbyggda och egna rapporter.

Alla rapporter kan visas, kopieras eller tas bort. Standardrapporter kan inte ändras. Då får man istället göra en kopia och sen ändra den. För att visa en rapport klickar man på Visa, eller på raden.

Rapporttyp

Om man klickar på Skapa rapport så är det första man möts av ett val av rapporttyp.
personal

Nedan följer en beskrivning av de olika rapporttyperna.

Färgdiagram (heatmap)

personal
Ett färgdiagram eller heatmap används för att visa hur många eller hur mycket som vi har av något, visualiserat i en årskalender. Desto starkare färg, desto fler/mer, men svagare färg betyder färre/mindre. Det kan användas för att visa antalet bokningar, intäkter, antal nya kunder, antal inpasseringar mm. Standardrapporten Gruppass – i år är ett exempel på ett färgdiagram.

Jämförelse

För att kunna använda Jämförelse behöver det finnas minst två andra rapporter som går att jämföra med varandra. De typer som går att använda är linjediagram och stapeldiagram. Resultatet blir ett diagram där de två ställs bredvid varandra. Ett exempel är standardrapporten Inbetalningar – jämförelse som jämför inbetalningar förra året med i år.
personal

Karta

Typen Karta används för att visuellt placera ut kunder eller resurser på en karta. För att kunder ska bli synliga på kartan behöver fältet Position användas på kunden. Gå till Inställningar > Kundinformation, leta upp Position, klicka på Visa och Spara.
personal

Linjediagram

Ett linjediagram är ett tidsdiagram där X-axeln representerar tid och Y-axeln representerar antal, summa eller liknande.
personal

Här visas ett exempel på standardrapporten Inbetalningar i år, ändrad till att visa linjediagram istället för staplar.

Lista

Lista är den vanligaste och mest avancerade typen av rapport. Den möjliggör lista på kunder, träningskort, sålda varor mm. Det går att gruppera/summera på olika fält, exempelvis kan man antingen plocka ut en lista på samtliga sålda varor under en viss tid. Om man väljer att gruppera på produkttypen så får man istället den totala summan per produkttyp. Det går att välja vilka kolumner som ska visas, i vilken ordning, och hur hela listan ska sorteras. Samtliga kundflikar som visas under Kunder > Sök, är exempel på rapporter av typen Lista.
personal

Nyckeltal

Nyckeltal ger som resultat endast ett tal eller en summa. Exempel kan vara antal kunder eller total försäljning under en viss period.
personal

Stapeldiagram

Ett stapeldiagram är likt ett linjediagram ett diagram med tid på X-axeln och antal eller summa på Y-axeln. Exempel på stapeldiagram är standardrapporten Resursbokningar – timme på dagen.
personal

Datatyp

När man ska skapa en ny rapport och har valt typ av rapport går man vidare för att välja en datatyp.
personal

Det finns i nuläget 34 datatyper att välja på. Det kan visas färre beroende på vilken funktionalitet som är påslagen i det aktuella systemet. Nedan visas en genomgång av de olika typerna.

Aktivitetstyp

Aktivitetstyper används för att gruppera pass/aktiviteter. Exempel kan vara Spinning.

Beskrivning

Längre text som beskriver aktivitetstypen

Moms

Momssats för engångsbiljetter, exempelvis 6%

Namn

Namn på aktivitetstypen

Pris

Pris för engångsbiljett, inklusive moms

SISU

Om aktivitetstypen klassas som utbildning inom SISU

Sälj engångsbiljetter

Om engångsbiljetter ska säljas för aktivitetstypen

Visa för kunder

Om aktivitetstypen är synlig för kunder

Anläggning

En anläggning används för verksamheter som har verksamhet på flera fysiska ställen.

Borttagen

Tid då anläggningen togs bort eller {null}

Namn

Namn på anläggningen

Skapad

Tid då anläggningen skapades

Betalning

En betalning kan ses som en rad i en faktura. En betalning behöver inte betyda att något verkligen har betalts.

Bekräftad

Om betalningen bekräftats. Främst relevant för betalningar som skickas som faktura eller autogiro.

Belopp

Totalbelopp inklusive moms

Belopp exklusive moms

Belopp utan moms

Betalare

Koppling till Kund som står som betalare

Betald

Tid då betalningen betalats eller {null} om det inte skett.

Betalsätt

Koppling till Betalsätt som använts, eller är tänkt ska användas.

Betalvillkor

Antal dagars betalvillkor. Relevant för fakturor.

Från datum

För köp där tidsperiod är relevant, exempelvis köp av ett månadskort, annars {null}

Förfallodatum

Datum då betalningen ska vara betald.

Kassakvitto

Kassakvitto om betalningen skapats i och med ett kassaköp. Annars {null}

Moms

Momssats, t.ex. 25%

Momsbelopp

Belopp som består av moms

Namn

Namn på betalningsraden. Normalt sett namnet på produkten som köpts, tjänsten som bokats eller liknande.

Produkt

Koppling till Produkttyp

Skapad

Tid då betalningen skapades. Detta är tiden då det preliminära betalningsobjektet skapas, inte när inbetalning sker eller när betalningen skickas.

Skickades

Tid då betalningen skickades. För fakturor och autogiro är det tiden då dessa skickas iväg. För andra betalsätt där betalning sker direkt är tiden samma som betald. Om betalningen endast är en preliminär betalning och inte har skickats är detta värde {null}.

Status

Något av värdena: pending, sent, paid, credited, failed

Till datum

För köp där tidsperiod är relevant, exempelvis köp av ett månadskort, annars {null}

Betalsätt

Betalsätt som finns tillgängliga.

Aktiv

Om aktivt

Bild

Bild på betalsättet

Namn

Namn på betalsättet

E-post

Lista med de e-post som skickats.

Kund

Kund som är mottagare av meddelandet

Skickades

Tid då meddelandet skickades

Ärende

Ärenderad

Faktura

En faktura är antingen en vanlig faktura, en autogirofaktura eller en kreditfaktura.

Autogiro

Om detta är en autogirofaktura

Belopp

Totalbelopp på fakturan

Belopp exklusive moms

Beloppet exklusive moms

Betalare

Koppling till Kund som är betalare

Betald

Tid då fakturan betalades eller {null}

Faktura

Om detta är en vanlig faktura

Fakturanummer

Unikt nummer för att identifiera fakturan

Förfallodatum

Datum då fakturan ska vara betald

Krediterad

Tid då fakturan krediterades eller {null}

Kreditfaktura

Om fakturan är en kreditfaktura

Momsbelopp

Totala momsbeloppet för fakturan

OCR-nummer

OCR-nummer som används för betalning

Skapad

Tid då fakturan skapades

Grupp

Grupper används för att gruppera kunder eller personal. Används inom tävlingsmodulen för lag.

Bild

Gruppens bild

Namn

Gruppens namn

Visa för kunder

Om gruppen ska visas för dess medlemmar

Idrott

Idrotter används i tävlingsmodulen för att kategorisera olika tävlingar.

Bild

Bild på idrotten

Namn

Idrottens namn

Skapad

Tid när idrotten skapades

Inpassering

En inpassering registreras varje gång någon går in genom en dörr eller registreras via närvarohanteringen.

Dörr

Aktuell dörr eller {null}. Koppling till Resurs

Kund

Kund som gjorde inpasseringen

Tid

Tid för inpassering

Träningskort

Använt Träningskort

Intresseområden

Intresseområden används för att låta kunder säga vad de är intresserade av.

Namn

Namn på intresseområde

Kassa

Samtliga fysiska kassor som finns registrerade.

Anläggning

Kopplad Anläggning – om fleranläggningsstöd

Namn

Namnet på kassan

Kassakvitto

Varje köp i en kassa resulterar i ett kassakvitto.

Belopp

Totalbelopp på köpet

CTUID

CTUID från kontrollenhet

Kassa

Kassa som användes vid köpet

Kod

Kod från kontrollenhet

Kvittonummer

Unikt kvittonummer för kassan

Personal

Personal som genomförde köpet. Koppling till Kund

Skapad

Tid för köpet

Kort/tagg

Kort/taggar används för passagehantering. En kund kan ha ett kort/tagg.

Kort-ID

Det unika ID som finns lagrat på kortet

Skapad

När skapades detta kort

Kostnadsställe

Kostnadsställen används för bokföring för att samla intäkter från flera produkter och tjänster i ett kostnadsställe.

Borttagen

Tid då kostnadsstället togs bort eller {null}

Kod

Kod som identifierar kostnadsstället

Namn

Namn på kostnadsstället

Skapad

Tid då kostnadsstället skapades

Kund

Kund är en datatyp som används för både kunder och personal.

Adress

Kundens adress

Aktiv

Om kunden har ett träningskort som är aktivt

Aktivt medlemskap

Om kunden har ett aktivt medlemskap

Ansvarig

Koppling till Kund som är satt som ansvarig

Bekräftad

Om kundkontot är bekräftat. Används oftast inte.

Bild

Bild på kunden

Borttagen

Tid då kunden togs bort eller {null}. Observera att i princip all information om en kund tas bort när en kunds tas bort.

E-post

Kundens e-postadress

Efternamn

Kundens efternamn. Används som namn för företag.

Felaktig e-post

Om kundens e-post är blockerad för att den är felaktig

Födelsedatum

Kundens födelsedatum

Företag

Om kunden är ett företag

Förnamn

Kundens förnamn. Används inte för företag

Förändringsdatum

Datum då kundens konto senast ändrades

Grupper

Lista med grupper kunden är medlem i

Hemanläggning

Koppling till Anläggning som är kundens hemanläggning

Intresseområden

Lista med intresseområden

Kort/tagg

Koppling till Kort/tagg om kunden har ett sådant

Kvinna

Om kunden är en kvinna

Kön

Kundens kön

Lista med träningskort

Lista med träningskort som kunden har

Man

Om kunden är en man

Medgivande

Om kunden har ett medgivande för autogirodragningar

Medlemsnummer

Medlemsnummer

Mobil

Mobiltelefonnummer

Namn

Kundens fullständiga namn

Personnummer

Personnummer eller organisationsnummer

Position

Position, longitud,latitud

Postnummer

Kundens postnummer

Senaste inpassering

Tid för senaste inpassering eller {null}

Skapad

Tid då kontot skapades

Skuld

Summa av obetalda skulder

Spärrad till

Datum till vilket kunden är spärrad för passbokning, eller {null}

Stad

Kundens bostadsort

Status

Lista med kundstatus

Telefonnummer

Telefonnummer. Ej mobiltelefon

Varningar

Antalet aktiva varningar som kunden har

Ålder

Kundens ålder

Övrig information

Övrig information som personal skrivit om kunden

Kurs

Kurser. Om kursmodulen är aktiv.

Antal bokningar

Antal bokningar på kursen

Borttagen

Tid då kursen togs bort eller {null}

Lång beskrivning

Längre beskrivande text om kursen

Produkt

Koppling till Produkttyp

Sista avbokningsdag

Sista dag som det går att avboka

Sista bokningsdag

Sista dag som det går att boka sig

Skapad

Tid då kursen skapats

Sluttid

Tid då kursen slutar

Starttid

Tid då kursen startar

Kursbokning

Bokningar till kurser. Om kursmodulen är aktiv.

Borttagen

Tid då bokningen togs bort eller {null} om aktiv

Kund

Koppling till Kund som är inbokad

Kurs

Koppling till Kurs som bokningen hör till

Skapad

Tid då bokningen skapades

Match

För tävlingsmodulen. Matcher i tävlingar.

Aktivitet

Koppling till Pass

Domare

Lista med domare

Lag

Lista med lag

Matchen är färdigspelad

Om matchen är färdigspelad och har resultat

Namn

Namn på matchen

Resultat

Lista med resultat för varje lag

Serie

Koppling till Serie

Skapad

Tid då matchen skapades

Pass

Pass används för alla typer av aktiviteter.

Aktivitetstyp

Koppling till Aktivitetstyp

Anläggning

Koppling till Anläggning

Antal bokningar

Antalet passbokningar

Antal deltagare

Antal närvarande deltagare

Antal platser

Antal platser

Beläggning

Uträknad beläggning i procent. Exempelvis ger ett pass som har 18 platser och 12 bokningar en beläggning på 66,7 %.

Bokningsbar för kund

Om passet/aktiviteten är bokningsbar för kund

Inställt

Om passet är inställt

Intern notering

Intern notering på passet som bara personalen kan se.

Resurser

Lista med resurser.Koppling till Kund.

Sluttid

Passets sluttid

Starttid

Passets starttid

Passbokning

Passbokning används för bokningar till pass.

Kund

Koppling till bokad Kund

Närvarande

Om kunden markerats som närvarande

Pass

Koppling till Pass

Skapad

När bokningen gjordes

Träningskort

Koppling till Träningskort som använts

Produktkategori

Produktkategorier används för att kategorisera produkter i den fysiska kassan.

Bild

Bilden på produktkategorin

Namn

Namnet på produktkategorin

Produkttyp

Produkttyp är basen för allt som säljs. Produkter, tjänster, kurser mm

Aktiv

Om produkten är aktiv

Antal i lager

Antalet som finns kvar för försäljning

Bild

Bild på produkten

Bindningstyp

Bindningstyp. Något av Day, Week, Month, Year, Quarter, HalfYear eller {null}

Bundet i

Förnyas automatiskt

Om kortet regelbundet förnyas automatiskt

Giltig från

För periodkort, datum från vilket kortet är giltigt

Giltig till

För periodkort, datum till vilket kortet är giltigt

Giltighetstyp

Giltighetstyp. Något av Day, Week, Month, Year, Quarter, HalfYear eller {null}

Giltigt i

Inköpspris

Inköpspris. Kan användas för att räkna ut lagervärde.

Kostnadsställe

Koppling till Kostnadsställe

Lagervärde

Beräknat värde på lagret (inköpspris x antal i lager)

Leverantör

Leverantör av varan

Moms

Moms, exempelvis 25%

Namn

Namn på produkten

Periodkort

Om kortet är ett periodkort

Pris

Pris inklusive moms

Pristyp

Typ av pris. Något av OneTime, Day, Week, Month, Year, Quarter, HalfYear

Produktkategori

Koppling till Produktkategori

Rabattkod

För rabatter

Tillåter inpassering

För träningskort som tillåter kunden att göra inpasseringar

Tillåter passbokning

För träningskort som tillåter kunden att göra passbokningar

Träningstillfällen

Antal träningstillfällen som kortet tillåter. {null} om obegränsat eller ej relevant

Typ

Kan anta olika värden: Värdekort, Passbokning, Rabatt, Öresavrundning, Presentkort, misc, Påminnelseavgift, Dröjsmålsränta, blockfee, Träningskort, Medlemskap eller {null}

Resultat

För tävlingsmodulen. Resultat för ett lag i en match.

Felaktigt resultat

Koppling till Typ för ogiltigt resultat

Match

Koppling till Match

Resultat

Resultatet. För en fotbollsmatch som slutat 3-1 kan detta vara 3. För ett löplopp kan detta vara löptiden.

Tävlingsanmälning

Lag eller anmälan kopplad till resultatet. Koppling till Tävlingsanmälning

Resurs

Resurser kan vara lokaler, platser, dörrar.

Namn

Namnet på resursen

Position

Resursens position

Resursbokning

Resursbokning är en bokning av en resursbokningstjänst. Om resursbokningsmodulen är påslagen.

Anläggning

Koppling till Anläggning som bokningen gäller

Avbokad

Tid då bokningen avbokades eller {null}

Bekräftad

Om bokningen är bekräftad

Extraresurs

Extraresurs kopplad till tjänsten. Koppling till Kund.

Kund

Koppling till Kund som är inbokad

Längd

Längd på bokningen i minuter

Notering

Intern notering på bokningen

Närvarande

Om kunden markerats som närvarande

Personal

Personal som utövar tjänsten. Koppling till Kund.

Pris

Pris på bokningen, inklusive moms

Service id

Resursbokningstjänstens id

Skapad

Tid då bokningen skapades

Tid

Tid då bokningen startar

Tjänst

Koppling till Resursbokningstjänst

Resursbokningstjänst

Resursbokningstjänster, exempelvis Massage, PT, Lokalbokning.

Aktiv

Om tjänsten är aktiv

Bekräfta manuellt

Om bokningar måste bekräftas av personalen

Beskrivning

Beskrivning av tjänsten

Extraresurser

Extraresurser, av vilka en väljs vid bokning. Koppling till Kund

Lång beskrivning

Längre beskrivning av tjänsten

Namn

Namn på tjänsten

Resurser

Personal eller resurser som går att boka. Koppling till Kund

Valfria resurser

Valfria resurser, som kan väljas vid bokning. Koppling till Kund

Visa för kunder

Om tjänsten ska visas för kunder

Serie

För tävlingsmodulen. Serie/division kan vara Allsvenskan, Division 1, Division 2 osv.

Klass

Koppling till Tävlingsklass

Namn

Namn på serien

Skapad

Tid då serien skapades

SMS

Meddelanden skickade till kunder som SMS.

Mottagare

Koppling till Kund som tagit emot meddelandet

Personal

Personal som skickade meddelandet. Koppling till Kund

Skickad

Tid då meddelandet skickades

Status

Kundstatus

Namn

Namn på status

Träningskort

Träningskort, abonnemang.

Aktiv

Om kortet är giltigt

Betalsätt

Betalsätt som används för kommande betalningar. Koppling till Betalsätt

Betalvillkor

Antal dagars betalvillkor. Används för kommande betalningar av typ faktura.

Giltigt från

Datum från vilket kortet är giltigt

Giltigt till

Datum till vilket kortet är giltigt. {null} om inget slutdatum satts än.

Gånger kvar

Antalet träningstillfällen kvar. {null} för kort som tillåter obegränsat antal träningstillfällen.

Kund

Koppling till Kund som innehar träningskortet

Pris

Pris på träningskortet, inklusive moms

Skapad

När kortet skapades

Träningskortstyp

Koppling till Produkttyp

Typ för ogiltigt resultat

För tävlingsmodulen. Används för att kunna rapportera WalkOver, Diskvalificerad och liknande.

NamnNamn på ogiltiga resultat

Tävling

En tävling har en eller flera spelklasser som i sin tur har en eller flera serier.

Anmälan öppnar

Datum då anmälan öppnar

Beskrivning

Beskrivning av tävlingen

Idrott

Koppling till Idrott

Namn

Namn på tävlingen

Publik anmälan

Om anmälan är publik eller enbart kan göras av personal

Sista anmälningsdag

Datum för sista anmälan

Skapad

Datum när tävlingen skapades

Slutdatum

Datum för slut på tävlingen

Startdatum

Datum för start av tävlingen

Visa för kunder

Om tävlingen ska visas för kunder

Tävlingsanmälning

En tävlingsanmälan för anmälan till en tävling.

Grupp

För lag, koppling till Grupp. För individuell anmälan {null}

Klass

Koppling till Tävlingsklass

Namn

Namn på tävlingsdeltagare. Normalt sett samma som namnet på gruppen eller namnet på kunden.

Serie

Koppling till Serie

Skapad

Tid då anmälan gjordes

Tävlingsklass

En tävling består av en eller flera tävlingsklasser

Anmälningsavgift

Koppling till Produkttyp

Max antal anmälningar

Max antal anmälningar

Minst antal medlemmar per lag

Minst antal medlemmar som krävs

Namn

Namn på klassen

Pris

Kostnad för anmälan, inklusive moms

Seriespel

Om det är frågan om seriespel

Skapad

Tid då tävlingsklassen skapades

Tävling

Koppling till Tävling

Filtrering

När man skapar rapporter och listor är filtrering ett viktigt koncept. Det minskar datamängden till just den tidsperiod man är intresserad av och man kan ställa in andra krav som gör att endast den data man vill ha med kommer med.

Filtrera på tid

Om man kryssar i att filtrera på tid så måste det finnas en egenskap för datatypen som har med tid att göra. Exempelvis när den skapades, när en bokning gjordes, när en betalning blev betald eller liknande. Man får sen välja om man vill ange ett exakt tidsintervall, exempelvis en viss specifik månad, eller om man vill ange en tidsperiod som är relativ tidpunkten då rapporten visas, som t.ex. förra månaden, förra året, nästa år.
personal
Här ovan visas ett exempel på en lista med passbokningar där passen startade under förra månaden.

Filtrera på egenskap

Egenskapfiltrering är ett avancerat verktyg som möjliggör att få fram exakt det man söker. Här är ett exempel på en lista med Passbokning där man vill få fram samtliga bokningar där kunderna är kvinnor.
personal

I följande exempel har man även lagt till villkoren att kvinnan ska vara äldre än 30 och att hon ska vara yngre än 40, dvs man har gjort en sökning på kvinnor mellan 30 och 40 år.
personal

I exemplet ovan används “Alla” för samtliga tre villkorsrader. det betyder att samtliga måste vara uppfyllda. Om vi istället skulle ändra “Alla” till det andra alternativet “Någon”, så räcker det med att något av villkoren stämmer.
personal

I exemplet ovan så vill vi få fram samtliga kvinnor som antingen är under 30 eller över 40, dvs vi exkluderar alla mellan 30 och 40 från sökningen.
personal

I exemplet ovan har vi filtrerat på Förnamn och vill bara ha med de som har “an” i förnamnet. Det betyder att “Anna” eller “Bengan” får vara med, men inte “Jörgen” eller “Helen”.

Gruppering

Gruppering innebär att alla rader i en rapport, grupperas ihop baserat på en vald egenskap. Man kan exempelvis välja en rapport på samtliga betalningar och sen gruppera på produkt och kommer då få totalsumman för varje produkt.

Egenskaper i resultat

För listor väljer man vilka kolumner som ska finnas i rapporten. Ordningen på dessa går att välja. Det går att släppa och dra med musen för att flytta egenskaper. I exemplet nedan har man klickat på Förnamn och är på väg att flytta det.
personal

När man väljer egenskaper går det att söka genom att börja skriva namnet på den egenskap man söker. Se exempel här.
personal

För datatypen Kund kan förutom de egenskaper som listas i det här dokumentet även de egna fälten som lagts till under Inställningar > Kundinformation användas.

Sortering

För listor kan man välja en egenskap att sortera på. Man kan välja mellan att sortera stigande eller fallande. När rapporten visas går det att att ändra sorteringen genom att klicka på den kolumnen man vill sortera på. Den ändringen sparas inte i själva rapporten.

Aggregeringsperiod

För linjediagram och stapeldiagram ska aggregeringsperiod väljas. Om “Datum” väljs så kommer diagrammet ha datum på X-axeln. Väljs “Timme på dagen” så kommer istället X-axeln att visa dygnets 24 timmar.
personal

Verktyg diagram

För linjediagram och stapeldiagram så finns det i översta högra hörnet av diagrammet fyra knappar. Dessa kan användas för att zooma in på ett visst område för att på så sätt förstora bilden. Det går även att spara diagrambilden till datorn.
personal

Nederst i diagrammet går det att justera tidsperioden genom att dra med musen. Se nedan:
personal

Standardrapporter

Produkter sålda senaste månaden

En lista med alla betalda betalningar förra månaden, grupperade på produkt. Kan användas för att se vilka produkter som säljer bäst.

Inpasseringar – timme på dagen

Förra månadens inpasseringar i ett stapeldiagram, timme på dagen. Kan användas för att se när anläggningen har flest besök.

Resursbokningar – timme på dagen

Förra månadens resursbokningar i ett stapeldiagram, timme på dagen. Kan användas för att se när resursbokningstjänster är mest populära.

Passbokningar – timme på dagen

Förra månadens passbokningar i ett stapeldiagram, timme på dagen. Kan användas för att se vilka passtider som är populärast.

Betalsätt

Förra månadens betalda betalningar, grupperade på betalsätt. Kan användas för att få en överblick över vilka betalsätt som används mest.

Inbetalningar förra året

Pengar som kommit in under förra året i ett stapeldiagram.

Inbetalningar i år

Pengar som kommit in i år i ett stapeldiagram.

Inbetalningar – jämförelse

En jämförelse mellan förra årets inbetalningar och årets inbetalningar.

Klipp kvar

Lista med klippkort som fortfarande är giltiga och har klipp kvar.

Flest besök förra månaden

En lista på kunder som besökt anläggningen under förra månaden, flest besök först.

Flest gruppträningar från förra månaden

En lista på kunder som deltagit i gruppträningar under förra månaden, flest först.

Gruppass – i år

Ett färgdiagram med årets gruppträningar. Visualiserar när under året det är flest pass.

Resursbokningar – i år

Ett färgdiagram med gjorda resursbokningar i år. Visualiserar när under året det är flest bokningar.

Passbokningar – i år

Ett färgdiagram med gjorda passbokningar i år. Visualiserar när under året det är flest bokningar.

Lager

Listar lagerförda varor, dvs de som har “Begränsat antal” ikryssat.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.