facebookResursbokning – Zoezi

Resursbokning


1. Koppla personalens arbetsschema till tillgängliga tider för kunderna:

För att lediga tider ska bli bokningsbara behöver man först ange personalens tillgänglighet:

1.1. Gå in under ”Personal” > ”Visa alla”;
1.2. Gå in på en specifik persons schema;
1.3. Lägg arbetsschema”;
1.4. Här kan ni ställa in arbetstider och dagar för personalen:
– välj samtliga veckans dagar eller bara undantagen genom att bocka ur de dagar som inte berörs,
– ställ in tiderna och upprepa sedan proceduren för de andra dagarna.

Ska personalen massera på förmiddagen och erbjuda PT på eftermiddagen – kan ni lägga in extra parameter för detta. För att konfigurera extra scheman:

1.5. Gå in under ”Inställningar > Resurser”;
1.6. ”Lägg till” en ny resurs som t.ex. döps till Förmiddagsschema-1;
1.7. Klicka på den nyss tillagda resurs och ange tillgängligheten (t.ex. 09:00-12:00).


2. Lägg till en ny resurs/erbjuden tjänst. T.ex. PT eller massage:

2.1. Gå till ”Resursbokning > Hantera tjänster”;
2.2. ”Lägg till” kategorier (t.ex. PT, massage, rehab o.s.v.),
2.3. Ange sedan tjänsten som ni erbjuder (t.ex. PT duo för två personer);
2.4. Ange tid och skriv en säljande beskrivning;
2.5. Ange vid ”Resurs ” aktuell personal – tjänsten knyts nu ihop med personalens arbetsschema!


3. Ställ in bokningsbara tider för erbjuden tjänst

Tjänsterna erbjuds nu under hela personalens tillgängliga tid. Det går bra att erbjuda flera tjänster för samma personal.

Ett bokat besök blockerar tillgängligheten för andra bokningar. Om tjänsterna däremot ska erbjudas enligt ett specifikt mönster under personalens arbetsdag kan man gå in och lägga en extra resurs.

En extraresurs är en ytterligare parameter för att bokningen ska kunna genereras. Ni måste göra lika många extraresurser som det finns tillgänglig personal.

Systemet väljer personal och en extra resurs. Eftersom det nu finns en extraresurs men två resurser/personal så kommer man inte kunna boka den andra personalen på samma tid. Vilket är bra när det t.ex. bara finns ett tillgängligt rum eller när den ena måste göra annat parallellt.

För att kunna erbjuda flera tider samtidigt lägger ni in flera extraresurser. Se bild nedan på exempel med två personer som ska jobba på förmiddagen med samma typ av tjänst.

personal

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.