facebookGruppbokning – Zoezi

Gruppbokning

Aktiveras via menyflik ”Tillvalsbutiken”

1. Ifall vissa aktivitetskategorier ska tillåta att gruppansvariga även kan lägga till enskilda aktiviteter – ställ in det via ”Schema” > ”Inställningar”:

Om gruppansvariga ska kunna lägga till nya aktiviteter

2. En kundgrupp förbereder en anmälningslista och väljer ansvariga personer (gruppledaren, någon av gruppmedlemmarna eller personalen) som får boka, om- eller avboka gruppen på pass. 

4A. En ansvarig gruppmedlem öppnar passet via schemat och väljer respektive knapp för att boka det åt gruppen.

4B. Om personal är ansvarig för gruppen kan den även öppna passet via sin dashboard och välja respektive knapp för att boka det åt gruppen.

5. Vid bokningshändelser aviseras alla deltagare om det via valda kanaler.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.