facebook Tidomats inpasseringssystem – Gymsystem

Tidomats inpasseringssystem

Tidomats inpasseringssystem
  • Vad är tidomat?
  •  Användning
  •  Installation
Vad är Tidomat?

Tidomats inpasseringssystem med låsta dörrar låter kunden kontrollera vilka som har tillgång till lokalerna med sitt nyckelkortsystem. Med Zoezis integrering överförs all användarinformation direkt till affärssystemet och ni får en lättanvänd översikt och kontroll. Informationen är webbaserad och uppdateras i realtid. Träningskort kan erbjudas för anpassade öppettider och tillträde.
personalpersonal
Användning

Tidsanpassad inpassering
Under fliken Inställningar > Träningskort kan ni hantera tidsanpassad inpassering. Alla träningskort som angivits ”Tillåt inpassering” har möjlighet att låsa upp dörren. Välj starttid och sluttid för respektive träningskort. Träningskorten kan alltså tilldelas olika tider på dygnet.

Inställningar > Resurser
Klicka på dörr-resursen och sedan ”Ändra uppgifter”. Här kan du fylla i ett Externt dörr-ID. Detta hämtas från låscentralen och beror på vilken port den är inkopplad i. Tidomat har stöd för 8 dörrar med möjlighet att koppla in fler. Det finns även en checkruta för ”Dra från klippkort vid inpassering” som möjliggör att klipp från klippkortet dras vid inpassering. Alternativt med usb-läsare inomhus eller vid manuell närvarokontroll av personalen vid passet eller redan vid bokning. Detta ställs in under ”Inställningar” i Zoezis Gymsystem.

Koppla kort till kund
Gå till kundens kundkort och tryck på knappen ”Ändra kort/tagg”. (Alternativt: Öppna Inställningar > Inpassering och läs sedan en tagg eller kort som är registrerat på en kund.) Information om kunden samt om vilken dörr den gått in via återfinns i listan. Har taggen inte registrerats på någon kund syns den i listan under okända kort (se bild nedan). Klicka på ”Koppla kort till kund” och välj sedan kund. Därefter kan kortet läsas igen och en en inpassering görs.

personal

Kort sparas i Hårdvaran
Så länge centralen har tillgång till internet fungerar kommunikationen med Gymsystem och uppdateras i realtid. Skulle hårdvaran inte ha tillgång till internet används den redan lagrade informationen. Finns kortet där så släpps kunden in. Kortet lagras lokalt i 1 månad. Så om kunden inpasserat månaden innan internetavbrottet, finns tillräcklig information lagrad.

Anslut till hårdvaran
Det går att göra vissa ändringar i hårdvaran. Använd er anslutna dator. Under nätverket letar ni efter en symbol som nedan
personal
Högerklicka och tryck på ”Visa enhetens webbsida”. Logga in med ”användare: system” och ”lösenord: smart”. VIKTIGT: Var mycket försiktiga med att gå in här. Ring gärna Zoezi för rådgivning och hjälp under kontorstid.

I hårdvaran finns det möjlighet att ställa in att dörren ska vara uppställd/olåst. Tidsstyrning > Ny. Välj aktuell dörr. Välj alternativet att den ska vara upplåst samt mellan vilka klockslag och spara.

Installation

För att kunna använda Tidomats inpasseringssystem behöver det finnas en fungerande internetuppkoppling och en upprättad förbindelse mellan Zoezis Gymsystem och Tidomats central. Kunden står för internetuppkopplingen och ev kostnad för elektriker och låssmed men installationen av Tidomat är kostnadsfri och ordnas av vår tekniska support på distans. Vid egen installation av låscentralen, gå in på ”System > Integration” och välj ”External request”. Välj Ja på frågan om den ska vara aktiv och Ja på att spara lokalt i databasen samt Ja att den ska fråga externt först. Befintlig URL byts ut mot den URL som ni hittar under ”Inställningar > Allmänt” under rubriken Tidomat i Gymsystem. Kom ihåg att klicka i att den ska aktiveras på dörren. Spara.

På plats i lokalen och vid den valda dörren måste en elektriker anlitas för eldragningen. Priset varierar med vald elektriker men tar oftast inte mer än ett par timmar.