facebookTidomats inpasseringssystem – Zoezi

Tidomats inpasseringssystem

Vad är Tidomat?
Tidomats inpasseringssystem med låsta dörrar låter er kontrollera vilka som har tillgång till lokalerna med nyckelkortsystemet. Med Zoezis integrering överförs all användarinformation direkt till affärssystemet och ni får en lättanvänd översikt och kontroll. Informationen är webbaserad och uppdateras i realtid. Träningskort kan erbjudas för anpassade öppettider och tillträde.
personalpersonal

Användning
1. Tidsanpassa inpassering

Under fliken ”Inställningar” > ”Försäljning” > ”Träningskort” kan ni hantera tidsanpassad inpassering. Alla träningskort som angivits ”Tillåt inpassering” har möjlighet att låsa upp dörren. Välj starttid och sluttid för respektive träningskort. Träningskorten kan alltså tilldelas olika tider på dygnet.

2. Bestämma dörr-resurserna

”Inställningar” > ”Resurser” > klicka på dörr-resursen > ”Ändra information”. Här kan du fylla i ett Externt dörr-ID. Detta hämtas från låscentralen och beror på vilken port den är inkopplad i. Tidomat har stöd för upp till 8 dörrar.

Det finns även en checkruta för ”Dra från klippkort vid inpassering” som möjliggör att klipp från klippkortet dras vid inpassering.
Alternativt ställs in under ”Inställningar” i Zoezis Gymsystem:
– med usb-läsare inomhus;
– vid manuell närvarokontroll av personalen vid passet;
– redan vid bokning.

3. Koppla kort till kund

Gå till kundens kundkort och tryck på knappen “Registrera kort/tagg” (eller “Ändra kort/tagg” om kunden redan har en).

Alternativt: Öppna ”Inställningar” > ”Inpassering” och läs en tagg eller kort som är registrerat på en kund. Information om kunden samt om vilken dörr den gått in via återfinns i listan.
Har taggen inte registrerats på någon kund syns den i listan under okända kort:

Klicka på ”Koppla kort till kund” och välj kunden.
Därefter kan kortet läsas igen och en inpassering görs.

4. Kort sparas i Hårdvaran

Så länge centralen har tillgång till internet fungerar kommunikationen med Gymsystem och uppdateras i realtid. Skulle hårdvaran inte ha tillgång till internet används den redan lagrade informationen: finns kortet där så släpps kunden in.

5. Anslut till hårdvaran

Det går att göra vissa ändringar i hårdvaran. Använd er anslutna dator. Under nätverket letar ni efter en symbol som nedan:
– ring gärna Zoezi för rådgivning och hjälp under kontorstid för att få användarnamn och lösenord.
I hårdvaran finns det möjlighet att ställa in att dörren ska vara uppställd/olåst (”Tidsstyrning” > ”Ny” > välj aktuell dörr > välj alternativet att den ska vara upplåst samt mellan vilka klockslag > ”Spara”).


Installation

För att kunna använda Tidomats inpasseringssystem behöver det finnas en fungerande internetuppkoppling och en upprättad förbindelse mellan Zoezis Gymsystem och Tidomats central.

Ni står för internetuppkopplingen och eventuell kostnad för elektriker och låssmed men installationen av Tidomat är kostnadsfri och ordnas av vår tekniska support på distans.

Vid egen installation av låscentralen:

  • 1. Gå in på ”System > Integration” och välj ”External request”.
  • 2. Välj ”Ja” på frågan om den ska vara aktiv och ”Ja” på att spara lokalt i databasen samt ”Ja” att den ska fråga externt först.
  • 3. Byt ut befintlig URL mot den URL som ni hittar under ”Inställningar > Allmänt > Inpassering” under rubriken ”INSTÄLLNINGAR FÖR TIDOMAT”.
  • 4. Kom ihåg att klicka i att den ska aktiveras på dörren.
  • 5. Spara.

På plats i lokalen och vid den valda dörren måste en elektriker anlitas för eldragningen. Priset varierar med vald elektriker men tar oftast inte mer än ett par timmar.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.