facebookTräningskort – Zoezi

Träningskort

Skapa träningskort

Månadskort gruppträning

Under fliken Inställningar > Träningskort kan du lägga in nya träningskort. Klicka på ”Lägg till träningskort”, ange namn på kortet t.ex. Månadskort Yoga. Ange pris och om kortet ska betalas vid ett tillfälle eller periodvis. Välj på bla dag, vecka, månad eller kvartal. I detta fall är det ett kort som ska betalas varje månad och förlängas automatiskt.
Klicka ”Ja” om kortet ska kunna köpas både på nätet med kundens egen inloggning och via personalen på plats i anläggningen.
Om kunden ska kunna köpa kortet själv, bestäm sedan i nästa steg vilka betalmöjligheter du vill erbjuda kunden. Tex autogiro, faktura eller kortbetalning över nätet. ”Okänd” betyder att betalningen sker senare. Antingen i det integrerade kassasystemet på plats i träningsanläggningen då kunden på nytt kan välja betalsätt. Eller via separat system. Detta används tex för personliga tränare som administrerar betalningen på egen hand. Kortet måste då registreras som “Betalt” i efterhand i kundkortet.
Vid försäljning av kort på plats via personalen i kassan så behöver inte betalmöjligheterna anges i det här steget utan först vid en försäljning.
Välj sedan om det är ett provträningskort eller klippkort (”Nej”), om kortet ska förlängas automatiskt och om det har någon bindningstid.
Tryck sedan på lägg till. Träningskortet finns nu tillgängligt för försäljning.
Du återfinner det i listan under samma flik.
Klicka på raden med träningskortet för att ändra, inaktivera, ställa in begränsade inpasseringstider eller ladda upp en bild som syns i webshopen.

Klippkort gruppträning

Skapa klippkort på samma sätt som månadskortet i exemplet ovan men ange att kortet ska betalas vid ett tillfälle, att det är ett klippkort och uppge hur många klipp det ska innehålla.


Klippkort personlig träning

Klippkort för resursbokning skapas under Resursbokning > Hanterna Tjänster. Skapa först tjänsten som erbjuds. Scrolla ner till slutet av sidan > Lägg till klippkort.
Ange vilken tjänst som erbjuds.
Läs mer under avsnittet om resursbokning.


Sammankoppla träning med träningskort

Vilka träningskort som ska vara giltiga för vilka träningspass anges när aktiviteten skapas under Schema > Passtyper > Lägg till Passtyp. Under ”Kan bokas med” visas alla tillgängliga träningskort i rullistan.


Ändra datum

Vid försäljning av träningskort ställs automatiskt startdatumet till dagens. För att sälja kort med ett uppskjutet startdatum kan man gå in i kundkortet och ändra efter att kortet sålts.
Gå in på den aktuella kundens information > Träningskort > Ändra. Viktigt att korrigera både ”Giltigt från” och ”Giltigt till”.

Frysning av kort

Exempel på frysning för kunder som betalar i förskott:

Det är slutet av september och kunden vill frysa sitt träningskort i två månader from oktober. Gå in i kundkortet och leta fram träningskortet. Du lägger in en frysning på två månader som avslutas i december. I systemet ligger det då en betalning i slutet av oktober. Ändra förfallodatumet till slutet av november. På så sätt betalar kunden inför att de ska börja träna i december igen.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.