facebookVideopass – Zoezi

Videopass

För att skapa ett videopass i Gruppträningsschemat:

 1. 1. Gå till ”Schema” (1.1) > ”Ny aktivitet” (1.2).
 2. 2. Välj vilken kategori (2.1) och aktivitetstyp (2.2) samt tiden för passet (2.3).
 3. 3. Hitta längst ner finns en ruta bredvid “Videopass” (3) > Bocka i den.
 4. 4. En ny ruta visas då nedanför (4) där du fyller i webadressen inklusive https, till det Zoom-möte eller liknande som du skapat.
 5. 5. Välj om kunderna ska närvaroregistreras när de går in på länken, genom att bocka i rutan ”Automatisk närvaroregistrering” (5). (Närvaron stäms av i nattkörning och syns därför inte direkt): Lägg till:
 1. 6. Gå till ”Schema” (6.1) > ”Inställningar” (6.2) och på den kategorin (6.3) som kommer användas (6.4) till videopasset skriver du hur många minuter innan (6.5) länken ska skickas till de kundern som är inbokade på passet:
 1. 7. För att vara säker på att det automatiska utskicket är aktivt och eventuellt också ändra på utskickmallen, gå till ”Utskick” (7.1) > ”Administration” (7.2).
 2. 8. I “sök på utskick” skriv ”video” (8) – då kommer ett utskick som heter ”Videolänk – Till kund”.
 1. 9. Klicka ”Ändra” om du vill välja ett annat sätt att göra utskicket på eller ändra mallen, men e-post är att rekommendera.
  Detta moment behöver inte göras varje gång!

 2. 10. Kunderna går in på passet via länken de får i det automatiska utskicket. Allt går de via medlemssidan och klickar ”visa” på detta pass. 10 min före passets start finns en knapp ”Visa video” som de klickar på. Då kommer de in på passet via t.ex. Zoom.

Använd gärna denna Zoezis funktion för att kunna erbjuda och ta betalt för livesända och förinspelade gruppträningspass, mer aktuell än nånsin! 

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.