facebookNy möjlighet att ställa in vilka kunder som ska få komma in eller ej – Zoezi

Ny möjlighet att ställa in vilka kunder som ska få komma in eller ej

❕Läs mer om covidbevis på denna sida: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

  1. 1. Gå in under “Inställningar” > “Kundinformation” och scrolla ner till Utökade fällt, klicka där på “Lägg till”. Nedan ruta kommer upp, fyll i exakt så som det visas nedan:

VIKTIGT: Se till att under “Namn” mata in just “Inpassering giltig till” samt välj typ Datum.

2. Klicka på lägg till och klicka sedan på spara. Glöm inte att “Spara ändringar” på knappen längst ner, knappen ska bli ljusgrön/ljusgrå därefter grönt och meddela “Inställningar sparade”.

3A. Nu kommer samtliga kunder få ogiltig inpassering när de passerar in.

3B. Om ni inte vill att alla inpasseringar ska nekas utan bara vill förbereda kundkontot så klicka på den rad som ni precis sparade på knappen “Ändra” (se till att knappen sparad är ljusgrön/ljusgrå enligt info ovan). 

När ni är i ändra dialogen kan ni nu ändra namn, t.ex till Förbered Inpassering giltig till”

och därefter klicka på spara igen, och spara som finns längst ner på sidan:

4. Nu kan alla kunder komma in som vanligt igen, och på kundkortet finns nu ett extra fält som ni kan fylla i ett datum. Välj knappen “Ändra” och sen tabben “Övrigt”:

Fyll i datumet där som ni vill användaren ska kunna passera in till och klick ”Ändra”.

5. När ni sen vill aktivera att alla kunder blir spärrade igen går ni tillbaka till “Inställningar” > “Kundinformation” och scrolla ner till Utökade fällt och klickar på ändra och ser till att namnet ändras tillbaka till  “Inpassering giltig till(viktigt att det har exakt detta namn) då kommer samtliga kunder där datumet passerat eller inte har något datum satt bli ogiltiga, de som satt ett framtida datum kommer kunna passera in utifrån normala villkor.

Detta är ej kompatibelt med RCO-dörrar.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.