post

I vår nya release ha vi förbättrat många saker. Systemet kommer uppdateras mellan natten den 26-27 mars. Vi vill tacka alla kunder som ger oss tips och inspiration att utveckla systemet. För att summera vad vi har gjort är inom områden som Rapport, Schema, ekonomi och Kurser. Vi kommer fortsätta uppdatera och meddela er om hur vi blir bättre. Har ni vidare önskemål på utveckling får ni gärna maila eller ringa in till oss. Hoppas ni kommer att uppskatta de nya uppdateringarna.

Rapporter
- Vi introducerar nu filter ”innehåller inte” och Kund > Statustext. Man kan med detta exkludera kunder med viss status exempelvis för utskickslistor. Detta görs genom att skapa en rapport med filtret Kund > Statustext innehåller inte ”Ej intresserad”.
- Vi har nu korrigerat rapport med grupper, vilket inte längre visar borttagna grupper.
- Det finns nu möjlighet att plocka ut rapport på mail som inte leverarats. Detta hämtas genom att skapa en rapport med rapporttyp Lista, datatyp E-post och filter Skickad innehåller {null}.
- Ny egenskap på kund är ”Senaste passbokningen”. Här finns möjlighet att välja och filtrera fram alla som inte har bokat pass, på samma sätt som man tidigare kunnat göra med inpassering, och ange exempelvis {-2weeks}.
 
Kurser
- Möjlighet att boka in en hel grupp på en kurs.
- På medlemssidan kan kund nu se och läsa information om kurs även efter sista datum för anmälan.
- Det går nu att ta bort en betalning som är kopplad till kurs, för att exempelvis bjuda kunden på kursavgiften.
Ekonomi 
- Om man säger upp ett kort innan bindningstiden löpt ut sätts nu sista datum enligt angiven bindningstid.
- Kortare laddningstid när man bekräftar många fakturor samtidigt.
- Det går nu att aktivera möjlighet för medlemmarna att själva säga upp träningskort från medlemssidan. Detta aktiveras via Inställningar > Allmänt där ni också kan ange uppsägningstid.
- Vi tar bort möjligheten att markera något som betalt manuellt med betalsätt bank om man har servicbyrå igång då vi redan tar emot denna information från banken.
- Historiska träningskort går nu återskapa utan att betalningar genereras för de historiska datumen.
Personuppgiftsuppslagning via Spar
- Modulen startas via Inställningar > Hantera moduler. För igångsättning av denna funktion krävs underskrift från firmatecknare. Ni väljer själva om funktionen ska begränsas till användning av personal eller kunder, samt om uppslagning ska ske med knapptryck eller automatiskt vid ifyllnad av uppgifter. Rörlig avgift tillkommer per uppslagning.
Schema
- Det går nu lägga till en samlingstid på aktiviteter och matcher. denna använd sen i överföringen till LOK och APN. det syns även utåt på medlemssidan.
- Det går nu att lägga till pass från startsidan under ”All personal” för att lägga till ett pass, lika som kan göra på vitt fält i sitt egna schema.
- När man väljer personal i olika dialoger så visas nu personer man kan välja och de valda på samma sida för enklare flöde och färre klick.
- Det går nu ställa in max antal passbokningar per dag eller per vecka som kund får genomföra.
- Uppdaterad mobilvy vid bokning så att bokningsknapp syns utan scroll på sidan.
Övrigt
- Bättre vy på kundkortet vid lång text.
- Det går nu ställa in om medlemmen ska kunna ändra sin egen profilbild eller inte. Detta görs under Inställningar > Kundinformation och checkruta för ”Ändras av medlem”.
- Knapp på kundkort för att skicka e-post.
- Gruppsidan har fått en förbättring. Det går nu enklare att se och klicka sig vidare till gruppmedlemmar, göra utskick, samt enkelt koppla på ett gruppträningskort.
- Snabbsök i kundregistret även i appen. Finns under förstoringsglaset bredvid där menyn kan utökas.
- Vi skapar inte längre automatiserade lösenord i samband med nyregistrering. Kunden skapar istället sitt lösenord själv direkt. Personal kan inte heller sätta lösenord när kontot skapas manuellt. Vill man hjälpa till med detta görs det via kundkortet, annars rekommenderas att kunden gör det själv via e-postlänken.
- Förbättrad sökning bland Att göra-uppgifter. Kan nu söka på personer som ansvariga för särskilda uppgifter.
- På medlemssidan under resursbokningar finns nu knappen ”Hitta närmaste lediga tid”. Om lediga tider saknas i den kalendervy som är vald flyttas man direkt fram till datum med lediga tider.