Autogiro

Autogiro är ett smidigt sätt att få betalt från kunderna varje månad. Vi har stöd för att generera de filer, som behövs för att kunna ta betalt med autogiro, som sedan skickas automatiskt till banken. Vi tar även emot filerna och prickar av betalningar i systemet så att det syns när kunden betalt, det enda ni behöver tänka på är de medgivande som misslyckas och välja vad som ska hända med de betalningar som inte går igenom, här finns det möjlighet att aktivera betalningspåminnelse och då skickas det automatiskt ut en betalningspåminnelse om det inte gick att dra pengar från kunden via autogiro. Det går så klart att få ut kvitton på dessa betalningar som kunderna sedan kan använda för att få friskvårdsbidrag hos sin arbetsgivare.
Det går att lägga in medgivanden samt ta bort medgivanden genom systemet på ett enkelt sätt. Det kräver dock att ni får en underskrift av kunden att ni får dra pengar via autogiro. Vi har även stöd för om kunden lämnat medgivande elektroniskt.

autogiro