Bokföring

betalningarBokföring är ofta något som är onödigt ont. Det fina med bokföring är att den går att automatisera. Vi har byggt ett så kallat sidoordnat bokföringsprogram vilket innebär att alla händelser som sker i systemet även bokför i systemet. Underlag lagras digitalt så att inget behövs skrivas ut. Summering exporteras enkelt med en sie-fil och dagsjournal till huvudbokföringen. På detta vis så kan vi hantera allt från att kunden köper online till att det är bokfört och klart, utan något manuellt arbete alls. För att aktivera denna nya bokföringshantering så måste du kontakta oss, så hjälper vi er och visar hur det fungerar.