Fakturering

Alla kanske inte vill eller kan betala med kort eller autogiro, därför så är fakturering en viktig del för att kunna få betalt av sina kunder. Vi har en smidig lösning då ni kan lägga in köp på en kund och välja vilken dag det ska faktureras. Sen så samlar vi ihop alla köp som ska faktureras den dagen, genererar fakturan och skickar den till kunden via e-post eller vanligt brev. Det finns även möjlighet att välja att kunden ska få ett SMS när fakturan landar i inkorgen.

Med hjälp av ocr-nummer som vi genererar, samt att vi läser in bankgiro-filer per automatik kan vi automatiskt pricka av fakturorna när de är betalda. På så sätt blir det minimalt arbete för er. Skulle kunden inte betala i tid så kan vi även skicka ut betalningspåminnelser per automatik till kunderna vilket gör att ert jobb och kostnad för driva in pengarna minimeras.